Veiledninger for administratorer med utvidede rettigheter

Sist endret 24. aug. 2016 10:48 av Hans Magnus Mikalsen Nedreberg

Som Adminbruker kan man manuelt opprette rom i Fronter. Det kan være for testformål, eller for spesielle behov, som fellesrom for klassekull, eget rom for innlevering, med mer. 

Sist endret 24. aug. 2016 10:49 av Hans Magnus Mikalsen Nedreberg

Som admin-bruker kan man manuelt legge til brukere i Fronter, uten å gå via FS.

Sist endret 26. sep. 2016 15:03 av Marit Brennset

Om noen har trykket feil i Startpanelet under åpning av rom kan du som admin-bruker tilbakestille rommet.