Fronter – UiOs LMS

Fronter er UiOs digitale læringsplattform. Fronter er et Learning Management System (LMS), og her kan hvert emne som tilbys på UiO få sitt eget digitale undervisningsrom der studenter og undervisere kan dele læringsressurser, samarbeide, gjøre oppgaver, kommunisere og levere obligatoriske innleveringer og eksamen.

Ta i bruk

Aller først

  • Få tilgang
  • Opprettelse av rom

Canvas blir ny læringsplattform på UiO

Fra høsten 2018 er Canvas ny læringsplattform på UiO, og Fronter fases ut. Allerede våren 2018 er det pilotering av Canvas. Er du underviser eller student som deltar i piloten, eller vil du vite mer om Canvas på UiO?