Mer om Fronter

Fronter gir god oversikt over hvilke studenter som tar emnet og er mye brukt til å formidle beskjeder til studentene og administrere innleveringer.

Fronter er mappebasert og lar deg enkelt sette opp en struktur for å kategorisere og dele læringsressurser. Som underviser kan du styre tilgangen til de ulike mappene og dele studentene inn i ulike grupper. Fronter kommer også med andre mer spesialiserte verktøy. Prøveverktøyet gir deg mulighet til å lage flervalgsprøver for eksempel til obligatoriske innleveringer eller evalueringer. Forumet er et godt egnet kommunikasjonsverktøy der studentene og underviserne kan engasjere seg i faglige diskusjoner. Innleveringsverktøyet gir god oversikt over innleveringer og kan enkelt settes med åpningstider.

Fronterrom for ordinær undervisning opprettes på bakgrunn av registreringer i Felles Studentsystem (FS). Men har du behov for en digital samarbeidsarena utover ordinær undervisning kan du få opprettet et eget Fronterrom du administrerer selv.

Publisert 6. jan. 2017 15:10 - Sist endret 31. mai 2017 14:53