Ta i bruk Fronter

Alle undervisere kan få opprettet Fronterrom for sine emner. Studentene på emnet vil automatisk få tilgang til rommet. Det er også mulig å opprette rom uavhengig av emner i ordinær undervisning. 

Tilgang til Fronter

Alle studenter og ansatte har i utgangspunktet tilgang til Fronter og man logger seg på med sin vanlige UiO-bruker. For å å tilgang må man ha en FEIDE-bruker. Dette er noe samtlige studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo skal ha. Spørsmål om FEIDE kan rettes til lokal-IT

I tilfeller der personer uten UiO-tilknytning skal ha tilgang må man søke om å bli assosiert bruker av IT-tjenestene ved UiO. Hvis eksterne personer som allerede er Fronter-brukere på sin institusjon skal ha tilgang kan de ulike Fronter-installasjonene kobles sammen i det som kalles en "Fronter-bro". I de tilfellene tar du kontakt med Houston

For å få tilgang til Fronterrom må ansatte være registrert på emnet i Felles studentsystem (FS). FS-ansvarlig og studiekonsulenter ved enhetene foretar disse registreringene. Studenter får tilgang til emnets Fronterrom når de har meldt seg til emnet i studentweb, samt betalt semesteravgift og fullført semesterregistreringen. 

Opprette rom

Fronterrom til ordinær undervisning opprettes fra Felles Studentsystem (FS). Studiekonsulenten for emnet det gjelder kan gjøre denne registreringen. I samme registrering legger man til hvilke undervisere/administratorer som skal ha tilgang. Studentene som melder seg til emnet får automatisk tilgang.

Dagen etter vil undervisningsrommene være tilgjengelige i Fronter. Den som er ansvarlig for rommet må så logge seg på Fronter og åpne rommet.

Etter dette går det nattlige oppdateringer som tar med seg endringer i FS (f.eks nye studenter/ansatte som er lagt til).

Alle ansatte som er registrerte på emnet får fulle rettigheter i undervisningsrommet. Dette betyr at de kan tilpasse undervisningsrommets innredning etter behov samt stenge rom som ikke skal benyttes. Hvis det er ansatte som ikke skal ha full tilgang til rommet, så kan FS-ansvarlig kan registrere disse personene med andre roller i FS.

Dersom du ønsker et Fronterrom som ikke er tilknyttet et bestemt emne, kan din lokale Fronteradministrator opprette dette for deg. Om din enhet ikke har en slik administrator, kan du kontakte IT-support.

Publisert 19. juni 2015 09:59 - Sist endret 11. aug. 2017 11:08