Anbefalinger for publisering av beskjeder på UiO

Studentene ønsker seg enhetlig praksis på tvers av emner og studier, og at samme beskjed ikke publiseres i alle eller flere kanaler. Beskjeder bør derfor publiseres én gang og i én kanal.

Mine studier samler automatisk beskjedene fra Canvas, uio.no og TP. Anbefalinger for publisering av beskjeder i de ulike kanalene er følgende: 

Canvas: 

 • I Canvas publiseres faglige beskjeder som er relevant for studiet, primært fra faglærer og underviser. Beskjedene dukker automatisk opp i Mine studier. 

TP

 • Beskjeder om endringer i timeplanen gjøres via TP. Timeplanlegger eller studiekonsulent som gjør endringene i TP, markerer når beskjed om endringer i timeplanen skal sendes til studentene. Beskjeden sendes da automatisk til Mine studier og som push-varsel i Mine studier-appen.

  uio.no

  • På uio.no publiseres øvrige og administrative beskjeder. Disse dukker også automatisk opp i Mine studier.
   • Beskjeder til alle UiO-studenter på studieprogram legges ut av studiewebredaktør i AKS. Det er satt opp en feed fra en felles beskjedmappe som gjør at beskjedene vises på alle UiOs studieprogram. 
   • Beskjeder til alle på et fakultet legges ut av studiewebredaktør på fakultet. Det er satt opp en feed fra en felles beskjedmappe som gjør at beskjedene vises på alle studieprogram.
   • Beskjeder til alle på et program, emne, semester etc, legges ut av de studieadministrative eller faglærere på fakultet eller institutt som har ansvar for studie-nettsidene.
   • For de som ikke bruker Canvas, kan faglige beskjeder publiseres på nettsidene.

   Arrangementer

   Arrangementer publisert på uio.no vil ikke dukke opp automatisk i Mine studier. Dersom man ønsker å gi studentene beskjed om spesifikke arrangementer, anbefales følgende: 

   • Arrangementer publiseres på uio.no
   • Arrangementer lenkes til fra en beskjed på uio.no, som beskrevet over. Man kan da treffe alle studenter på UiO eller grupper av studenter.

   E-post

   • E-post brukes primært i forbindelse med saksbehandling, opptak og i formelle situasjoner som krever e-postutveksling og arkivering. Utsending skal skje via FS. 

   SMS

   • SMS brukes primært i forbindelse med beredskap og avlysning av eksamen. Avlysninger og endringer i timeplanen varsles via TP og Mine studier. 
   Publisert 15. juni 2022 13:50 - Sist endret 15. juni 2022 13:50