English version of this page

4. Bruk digitale verktøy

Planlegg digital støtte til undervisningen

Ved fysisk, heldigital eller hybrid undervisning er det viktig at du planlegger en oversiktlig og ryddig bruk av digitale verktøy for å støtte studentene i arbeidet med emnet.

Eksempel med Canvas som rammeverk

Mange studenter kan oppleve informasjonsmengden og forventningene som nokså overveldende, og mye usikkerhet rundt planer, tidsfrister og gjennomføring kan hindre læring. For at studentene skal kunne konsentrere seg om å lære seg faget og ferdighetene, kan du bruke Canvas for å skape forutsigbare rammer rundt emnet.

For å bruke Canvas effektivt i planlegging av undervisningen kan du:

 1. Bruke moduler for å dele opp semesteret i mindre deler. Oppbyggingen av innholdet bør gjenspeile hvordan studentene skal arbeide, i hvilken rekkefølge de møter fagstoffet, og hvilke aktiviteter de skal gjøre.
 2. Bruke kunngjøringer for å gi regelmessige beskjeder om hva som skjer. Kunngjøringene blir sendt som epost til alle studentene og alle gruppelærerne, og gir et felles utgangspunkt for undervisningsøkter og hva som skjer.
 3. Se på mulighetene til å bruke noen av de integrerte verktøyene i Canvas (Diskusjon, Oppgaver, Quiz/Test, Zoom etc.) for å styrke studentenes aktivitet og læring utenfor undervisningsøktene.

Undervisning, samarbeid og video

Det er vanlig å bruke de ulike verktøyene til ulike formål: 

 • Emnesidene: informasjon om emnet, timeplan, beskjeder, plass til opplasting av forelesingsvideoer og andre ressurser
 • Canvas: læringsplattform med verktøy for dialog, oppgaveinnlevering og hverandrevurdering. 
 • Zoom: videomøter i sanntid mellom studenter og forelesere.
 • Forelesningsopptak: verktøy for videopptak, direkte opplasting til emnesidene.   
 • Microsoft Teams: chat, fildeling og samskriving i Office 365-programmer
 • Office 365: samling av verktøy for samskriving.   
 • Mentimeter: still enkle spørsmål og ha avstemminger i en forelesning.
 • Leganto: pensumlister og læringsressurser.
 • Inspera: UiOs eksamenssystem. 
 • Nettskjema: anonym midtveisevaluering og emneevaluering 

Spørsmål til planleggingen:

 • Hvilke moduler kan du dele emnet inn i for å gi studentene en god oversikt over pensum?
 • Hvordan kan du bruke Canvas for å støtte studentene til å arbeide med pensum?
 • Hvordan planlegger du at studentene skal ta i bruk andre digitale ressurser i løpet av emnet?
 • Hva kan være merverdien for deg og studentene dersom du setter av tid til å gi en ukentlig kunngjøring om tema for undervisningen, forventninger og frister?

Videre lesing:

Publisert 10. juni 2020 13:16 - Sist endret 17. jan. 2022 12:59