Speiderblogg

Dette er en blogg fra USITs Gruppe for digitale medier i læring ved Universitetet i Oslo, der vi skriver om hva som er nytt og nyttig innenfor læringsteknologi i høyere utdanning. Mer om bloggen.

Publisert 23. des. 2016 12:16

I samarbeid med BI2020 avholdt Fleksibel Utdanning Norge sin årlige konferanse tirsdag 15.11.2016. Tradisjonen tro innholdt konferansen mange spennende temaer innen teknologi og utdanning. Et av hovedbudskapene vi sitter igjen med, er ikke bare at vi må være innovative og endringsvilje når gjelder utdanning og teknologi, men også at vi må dele erfaringer og forske på hva som faktisk fungerer.

I denne bloggposten oppsummerer vi konferansen med noen tanker og spådommer for fremtiden.

Publisert 23. des. 2016 11:42

Mikkel Kornberg Skjeflo og jeg, Audun Bjerknes, tok turen til FUNKON 2016. Jeg fulgte jeg de to BI2020-presentasjonene på konferansen. De besto av presentasjoner fra fem ulike pilotprosjekter ved BI, som har prøvd seg fram med nye undervisningsformer. Alle prosjektene hadde video som sentral komponent i undervisningen.

For meg som videopedagog var disse to sesjonene med fokus på video i undervisningen meget interessante å følge.

Publisert 21. des. 2015 12:09

Hva har Microsoft å by på for skolesektoren? I forbindelse med premieren på den nye Star Wars-filmen prøvde Microsoft å fortelle meg det, men er "The Force Awakens" eller "The Empire Strikes Back" den beste tittelen på Microsofts satsning?

Publisert 9. des. 2015 14:11

I takt med den økende bruken av digitale verktøy til læring og undervisningsformål, oppleves LMS-systemene av mange som en begrensning fremfor en muliggjøring. Mangelen av personliggjøring, fleksibilitet og integrasjon av applikasjoner er blant noen av årsakene. For å skape gode rammer for læring fordrer dette å tenke nytt om plattformene som brukes: er det mulig å lage ett nytt system som fremmer idéen om ett eget, personlig læringsmiljø som eies av studenten og ikke utdanningsinstitusjonen? Hvordan vil neste generasjons digitale læringsomgivelser bli seende ut?

Publisert 24. nov. 2015 14:47

Tirsdag 4.11.2015 avholdt DML, EdTech seminar med blant annet digital eksamen, pedagogiske betraktninger rundt god bruk av vurdering, og hvordan IT åpner for nye vurderingsformer som tema. Med tilnærmet fullsatt sal var dette åpenbart et tema som vekket interesse.

Publisert 7. juli 2015 13:53

Digital tilstand 2014 er den tredje undersøkelsen i rekken (2008, 2011) som har som mål å beskrive status i norsk UH-sektor når det gjelder bruk og tilrettelegging for bruk av digitale verktøy i undervisning og læringssammenheng, samt kartlegge endringer over tid. 400 institutt i UH sektoren sa ja til å være med i undersøkelsen, 235 ledere, 1072 fagansatte, og 3454 studenter svarte. Det har blitt skrevet et kort blogginnlegg om det tidligere, men nå i juni ble rapporten utgitt i sin helhet av Norgesuniversitetet. Mange av funnene er relativt like de tidligere undersøkelsene, men noen nye tall har fremkommet, og andre slutninger har fått fokus.

Publisert 9. juni 2015 12:23

De siste 15 årene har universiteter verden over hatt digitale læringsmiljø som har levd ved siden av det fysiske læringsmiljøet på campus. Dette har så godt som utelukkende vært innen rammene av et LMS - Learning Management System. LMSet snakker kun med seg selv og alt som skal skjer i LMSet forblir i LMSet - som det klassiske "What happens in Vegas, stays in Vegas". I starten var alle veldig fornøyde. Studentene logget seg inn på en nettside og kom inn i et avgrenset undervisningsunivers der institusjonen og underviseren har kontroll og formidler innhold til studentene som på sin side er relativt passive mottakere. 

Publisert 29. jan. 2015 12:47

Dersom en lærer ønsker å aktivisere og engasjere studentene på en ny måte, kan han gjøre det ved å benytte de kanaler/medier studentene allerede bruker, som f.eks. Twitter, Facebook eller Instagram. Her følger et eksempel på bruk av Instagram - en bildedelingstjeneste som svært mange studenter bruker. Dette eksempelet er mer eller mindre i sin helhet lånt fra Nina Ronæs på BI som har bruker Instagram aktivt i undervisningen med stort hell. 

Publisert 6. nov. 2014 13:49

Digital tilstand 2014 er en kvantitativ undersøkelse på nasjonalt nivå som beskriver status og utvikling innen bruk av digitale verktøy i høyere utdanning. I desember forventes Norgesuniversitetet å slippe sin rapport om Digital tilstand 2014 hvor 3454 studenter, 1070 fagansatte, 235 instituttledere, og 38 læresteder deltok. Noen funn er allerede presentert på  NUVs jubileumskonferanse som ble avholdt 3-4. nov.. Dette er den tredje undersøkelsen, hvor de to første ble gjennomført i 2008 og 2011. Noen hovedfunn:

Publisert 6. nov. 2014 12:16

I oktober deltok jeg på en BI konferanse om kvalitet i utdanningen, "BI2020" spekket med teknologi og fremtidsvisjoner. Av spesiell interesse bet jeg meg merke til Njål Foldnes sin enkle men metodisk gode undersøkelse av egen eksperimentering med Flipped Classroom (omvendt klasserom)...

Publisert 2. okt. 2014 21:48

Den mest populære eventen under Educause er når organisasjonen sine analytikere skal presentere de største utfordringene for året som kommer. Educause slipper sin trendanalyse i januar hvert år, og dette er en teaser på hva vi har i vente. Underveis i "Top 10 IT-issues for 2015", hvor det stappfulle konferanserommet tar bilder og noterer kontinuerlig, fikk jeg faktisk et innblikk i fremtidens IT-organisasjon. Mye er selvsagt åpenbart, og det presenteres få løsninger på diagnosene, men likevel er trendene påfallende og muligens verdifulle for USIT og UiO.

Publisert 29. sep. 2014 16:40

Noe som ble fokusert på underveis i gjennomgangen av Horizon-rapporten på en av dagens Educause-sesjoner, var virtuelle personlige hjelpere. Du husker kanskje word-bindersen som alltid dukket opp når du var på ditt mest kreative? Ja, den kommer tilbake tror  Horizon-menneskene. Dette er selvsagt interessant, og forhåpentligvis får disse virtuelle hjelperne bedre timing enn word-bindersen som gjerne ville at du skulle endre font til comic sans. Grunnen til at hjelperne vil få bedre timing henger sammen med bruken av læringsanalyse og adaptiv læring som har vært skrevet om tidligere i Speiderbloggen.

Publisert 6. juni 2014 13:40

For et par måneder siden skrev jeg om visualisering som undervisningsmetode. Da viste jeg hvordan enkle illustrasjoner kan være til stor hjelp for å tydeliggjøre hovedpoenger og forenkle læringsprosessen. I forlengelsen av det blogginnlegget vil jeg nå snakke om hvor lett det kan gjøres digitalt!

Publisert 26. mai 2014 10:40

Tekniske kommunikasjonsløsninger har stort sett vært enveis eller tilnærmet perfekt symmetriske. Radio og TV går en vei og må jukses til med telefon eller lignende om brukeren skal medvirke. Telefon er forøvrig et godt eksempel på en symmetrisk løsning hvor begge kan ta ordet når de vil, selv mens den andre snakker, og begge kan avslutte samtalen ved å legge på samme hvem som ringte. Skype følger denne symmetriske modellen, mens Adobe Connect har valgt en løsning med litt asymmetri ved at deltakerne har ulike roller med ulike rettigheter. Adobe Connect har likevel begrensede muligheter for asymmetri, trolig fordi tanken er at enhver bruker er en person og at enhver person bare har en bruker.

Publisert 26. mars 2014 15:31

Forrige uke var jeg på visualiseringskurs i regi av Rambøll. Der møtte jeg en rekke mer eller mindre kunstnerisk anlagte mennesker hvorpå jeg var klart en av de minst erfarne tegnerne. En hyggelig svensk dame med navn Anne Hedman dro oss igjennom en dag fyllt av tegning.

Emneord
Siste kommentarer Mer ...