Speiderblogg - Side 6

Publisert 20. mai 2010 12:19

Google prioriterer det enkle. Fremdeles inneholder hovedsiden ikke mye mer enn en søkeboks og en søkeknapp. Men Google har mye mer å by på enn dette når du vet hvor du skal lete. Her er søketips for studenter – og andre som driver med informasjonsintensiv virksomhet.

Publisert 12. mai 2010 12:52

Etherpad.com legges ned 14.mai, men fortvil ikke. Det finnes en rekke andre nettsteder som tilbyr den samme teknologien. Etherpad er open source, så hvem som helst med know-how og serverplass kan sette opp en installasjon.

Publisert 7. mai 2010 12:08

Vi har sett eksempler på at lærere tar i bruk Facebook i skolen. Enten ved at et fag og en klasse har sin egen side på Facebook, som denne nynorsksiden laget av Liv Marie Schou. Eller ved at man oppretter profiler for historiske personer som Magnus Sandberg har gjort her.

Publisert 29. apr. 2010 12:50

Når man lager presentasjoner, videosnutter, e-læringskurs o.l. har man innimellom behov for lydeffekter eller bakgrunnsmusikk f.eks. for å understreke poenger.

Publisert 20. apr. 2010 15:05

En av de viktigste kildene vi har til fremtidsspeiding er den årlige Horizon Report. Årets rapport inneholder seks trender, to av de er trender de ser for seg implementeres i større eller mindre grad i UH-sektoren det nærmeste året, mens de andre er mer langtidstrender. Hvordan ligger UiO an i forhold til disse trendene?  

Publisert 16. apr. 2010 08:46

De siste ukene har Susanne og Inger hatt i oppdrag å skrive fire korte tekster om bruk av ulike IT-verktøy i undervisningen. For å kunne teste samskrivingsverktøy med autentiske oppgaver bestemte vi oss for å bruke fire ulike verktøy for å skrive tekstene. Vi brukte wiki, Etherpad, Google docs og Google Wave.

Publisert 8. apr. 2010 03:17

Australian Counsil of Computers in Education arrangerer hvert andre år en konferanse om bruk av teknologi i læring. I år er konferansens tittel "Digital diversity" og mye av innholdet har fokus på pedagogisk endring heller enn ny teknologi og hva vi kan bruke det til. Et annet fokus på konferansen er agency, hvem er det som er i fokus i læringsprosessen og hvem er det ny teknologi er til for?

Publisert 6. apr. 2010 14:38

Høgskolen i Bergen har utviklet et kurs i e-pedagogikk for lærere i høyere utdanning. Kurset er nå fritt tilgjengelig via nettet.

Emneord
Siste kommentarer Mer ...