Nettsider med emneord «hashtag»

Publisert 29. jan. 2015 12:47

Dersom en lærer ønsker å aktivisere og engasjere studentene på en ny måte, kan han gjøre det ved å benytte de kanaler/medier studentene allerede bruker, som f.eks. Twitter, Facebook eller Instagram. Her følger et eksempel på bruk av Instagram - en bildedelingstjeneste som svært mange studenter bruker. Dette eksempelet er mer eller mindre i sin helhet lånt fra Nina Ronæs på BI som har bruker Instagram aktivt i undervisningen med stort hell. 

Publisert 16. juni 2011 13:02

Alfakrøllen fekk ein renessanse då eposten gjorde sitt inntog. Rett til høgre på dei fleste tastatur er det ein annan liten rakkar av et teikn som vært meir og meir brukt - nemleg: # eller "firkant" om du vil. Men til kva anna enn nummerering?