Digital eksamen ved UiO

Her er en kortfattet status om USITs arbeid med digital eksamen dette semesteret.

Siden Universitetsstyret våren 2013 vedtok en satsing på digitale vurderingsformer ved UiO har USIT jobbet med to ulike løsninger.

Digital skoleeksamen ved Juridisk Fakultet

Juridisk Fakultet har i flere semestre samarbeidet med oss om utprøving av digital skoleeksamen ved flere av fakultetets emner:

  • Kandidatene sitter på pc-stuer ved fakultetet
  • Ingen hjelpemidler er tillat
  • Kandidatene har kun tilgang til oppgaveteksten, et dokument å skrive inn besvarelsen i, samt en applikasjon for å levere inn besvarelsen

Den tekniske løsningen er utviklet på USIT og tilsammen 1800 kandidater fordelt på 12 emner skal avlegge eksamen på denne måten dette semesteret. Når dette skrives er vi omtrent halvveis i eksamensgjennomføringen og alt har stort sett gått etter planen. Noen mindre problemer har oppstått underveis, men de har stort sett blitt løst der og da. Fakultetet er fornøyde så langt, men understreker at det neppe er noen kortsiktig ressursmessig gevinst ved å avholde eksamen på denne måten. Studentene får derimot en langt bedre eksamensopplevelse sammenliknet med å benytte penn og papir.

Digital hjemmeeksamen ved Utdanningsvitenskapelig Fakultet

Her testes det ut en todelt løsning der første del er en multiple choice-test i Fronter mens andre del er et essay kandidatene skal skrive, bl.a. på bakgrunn av en video som gjøres tilgjengelig via eksamensløsningen.

  • Kandidatene sitter i prinsippet hvor som helst, men de som ønsker det kan benytte pc-stuer ved fakultetet
  • Alle hjelpemidler er tillat
  • Dokumentet der kandidatene skriver inn besvarelsen, samt applikasjonen for å levere den inn, er den samme som for Juridisk Fakultet

300 kandidater fordelt på tre emner skal avlegge eksamen på denne måten dette semesteret. Hvordan det går vet vi ikke før i midten av juni, så er du nysgjerrig så kan du kontakte oss da.

Emneord: digital, Praksiserfaringer, eksamen Av Anonym
Publisert 16. mai 2014 08:50 - Sist endret 13. aug. 2015 08:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere