Digital tilstand 2014

Digital tilstand 2014 er en kvantitativ undersøkelse på nasjonalt nivå som beskriver status og utvikling innen bruk av digitale verktøy i høyere utdanning. I desember forventes Norgesuniversitetet å slippe sin rapport om Digital tilstand 2014 hvor 3454 studenter, 1070 fagansatte, 235 instituttledere, og 38 læresteder deltok. Noen funn er allerede presentert på  NUVs jubileumskonferanse som ble avholdt 3-4. nov.. Dette er den tredje undersøkelsen, hvor de to første ble gjennomført i 2008 og 2011. Noen hovedfunn:

98% av studentene eier nå en bærbar pc/ mac, 92% eier en smarttelefon, og 41% eier et nettbrett. Studentenes utstyr er ikke lenger en hindring. Men hva mener de fagansatte om hvordan de digitale verktøyene kan benyttes?

Over 50% sier at digitale verktøy gir muligheter til:

  • enklere kommunikasjon med studentene
  • mer studentaktiv undervisning
  • bedre informasjonsflyt
  • økt kvalitet i utdanningen

Av de fagansattes topp 5 begrunnelser for å bruke digitale verktøy i sin undervisning er:

  • tilby mer variert undervisning
  • tilby studentene ekstra faglige ressurser
  • øke studentenes egenaktivitet
  • oppfølging av studentene
  • det bidrar til økt læring for studentene

Studenters bruk av digitale verktøy til studieformål har vokst veldig siden 2011 innen bruk av sosiale medier, og webbaserte tekstbehandlingsprogram som for eksempel Google Docs. Men hvordan kan UiO som lærested støtte opp under utviklingen? Hvordan kan UiO benytte det potensialet som fagansattet selv melder om er tilstedet i digitale verktøy?

Rapporten tilsier at faktorer som forankring i ledelsen og organisasjonen, dokumenterte gode erfaringer, og engasjerte ansatte er viktigst. Hva stopper oss på UiO? Har dere noen tips eller ønsker å sparre med oss i Digitale medier i læring - skriv under og/ eller mail oss på uav-itu-dml@usit.uio.no!

 

Emneord: evaluering, DMLs liv og levnet Av Emil Trygve Hasle
Publisert 6. nov. 2014 13:49 - Sist endret 13. aug. 2015 08:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere