Edtech-konferanse

Tirsdag 4.11.2015 avholdt DML, EdTech seminar med blant annet digital eksamen, pedagogiske betraktninger rundt god bruk av vurdering, og hvordan IT åpner for nye vurderingsformer som tema. Med tilnærmet fullsatt sal var dette åpenbart et tema som vekket interesse.

I en tid hvor digital eksamen på alvor er i fremmarsj er det viktig å se på mulighetene fremfor begrensningene med tanke på vurderingsformer- både summative og formative. Kjemisk institutt har allerede gode erfaringer med å digitalisere eksamen og vurderingsformer. Ved det medisinske fakultet er man i gang med å teste ut multiple choice eksamen. Denne bloggposten tar for seg ulike perspektiver til denne tematikken.

Professor Bjørn Stensaker ved Institutt for pedagogikk hevder flere fagansvarlig ser studentenes ensidige eksamensfokus som en distraherende hindring fra å lære et fags egenart. Isteden for å se på dette som noe negativt, bør eksamen tilrettelegges på en slik måte at den kan brukes som en strategisk læringsressurs til å styre studentene i ønskelig retning. Med andre ord handler det om å lage gode eksamensoppgaver som både reflekterer de læringsmålene som er satt, samtidig som disse kan være et viktig styringsverktøy for læringsprosessene studentene gjennomgår. Læringsmålene bør i denne sammenheng reflektere kvalifikasjonsrammeverket – hva er det studentene skal måles i? Skal det bli testet ferdigheter eller generelle kompetanser? Hvordan skal disse ferdighetene måles? Er det mulig å lage eksamen på en måte som kan integrere flere emner?

En relativt vanlig oppfatning er at digital eksamen både er tidsbesparende og kostnadsreduserende. Imidlertid er ikke dette tilfellet: infrastrukturen må endres, forvaltningsorganer må på plass samtidig vil vektingen av arbeidsoppgaver endres - for eksempel vil tiden brukt på sensur gå ned mens arbeide med å lage eksamensoppgaver gå opp. Prosjektleder for UiO digital eksamen, Gry Anita Hemsing konkretiserer: «det handler ikke om å levere et system, men et sett av systemer som for eksempel brukerstøtte og forvaltningsorganisasjoner». Per i dag bruker UiO flere systemer -både interne og eksterne, som redskaper til å tilrettelegge for en digitalisering av eksamen. Imidlertid er det en utfordring at disse systemene ikke kommuniserer med for eksempel FS. Pådrivermodellen er på bakgrunn av denne utfordringen utledet som en arkitektur til å sikre sømløs kommunikasjon mellom disse systemene. 

Professor Carl H. Gørbitz ved kjemisk institutt testet digital eksamen bestående av 30 oppgaver som automatisk ble rettet og 10 oppgaver som ble manuelt rettet. De manuelle oppgavene er viktig for at studentene kan trekke lengre tankerekker. Et sentralt spørsmål er hvordan man kan designe spørsmål som minimerer sannsynligheten for at studentene kan gjette seg til riktig svar. Gode distraktorer (flere nesten riktige, men feil svar) kan være én mulig løsning. Den manuelle vurderingen og sammenlikning av svar vil også bli mindre tidkrevende ettersom det er lettere å orientere seg digitalt ved hjelp av søkemotorer.

Et tema som stadig dukker opp er hvordan det er mulig å digitalisere den formative vurderingen. En måte å gjøre dette på er å tilrettelegge for at studentene kan gi hverandrevurdering. Svein Tveit ved kjemisk institutt brukte Canvas til dette formålet. Studentene ga overaskende gode faglige, ukentlige tilbakemeldinger til hverandre. Samtidig som studentene økte læringsutbytte og fellesskapsfølelsen, fungerte vurderingsformen også tidsbesparende for foreleseren.

Av Mikkel K. Skjeflo
Publisert 24. nov. 2015 14:47 - Sist endret 9. feb. 2017 14:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere