Educause 2013: En ny vri på peer-review i MOOC

Det går slag i slag i Anaheim og det er svært interessante og ikke fullt så interssante sesjoner på løpende bånd. Den første undertegnede deltok på var i regi av Ohio State University.

Dette er et universitet som har tilbudt MOOCs på Coursera, og som har gode erfaringer med dette. Men det var da de skulle utvikle en MOOC i skriving de skjønte at platformen hadde noen begrensninger. Det å være en skribent inkluderer både evnen til å formulere egne tenker og være i stand til å tolke andres. Slik Coursera sin peer-review modul fungerer i dag gir studentene hverandre en tilbakemelding på innlevering, og der stopper det. En funksjon som jeg har observert etterspurt flere steder er å ha muligheten til å gi tilbakemelding på denne tilbakemeldingen. Dette pga at flere tilbakemeldinger er mangelfulle, og om man har brukt mye tid på en tekst er det frustrerende å få en halv-/kvart-hjertet tilbakemelding.

Ettersom dette var elementært for Ohio State å få på plass søkte til midler fra Bill Gates og satte i gang. Denne funksjonen måtte utvikles på siden av Coursera, men samtidig så integrert som mulig. Ingrediensene for å få til dette var 4 vitenskapelig ansatte, 2 phd-studenter, 1 pedagogisk rådgiver, 1 teknisk tilrettelegger og en innleid ekstern programmerer. Ikke snaut altså.

Resultatet er enkelt på en god måte. Først leverer du som student en oppgave, deretter får du en tilbakemelding samtidig som du gir en tilbakemelding. Du mottar og gir en karakter mellom 1-5. Først gir du andre en tilbakemelding og en karakter på deres innlevering. Deretter gir du tilbakemelding og karakter på tiilbakemeldingen du har mottatt. Det høres kanskje litt mer komplisert enn jeg klarer å formulere, men til slutt sitter du igjen med et snitt av flere forskjellige karakter som gjengir hvor god du er som skribent og som kritiker.

For å unngå dårlig stemning og slakting av dårlige karakterer lagde Ohio State noen kriterier for hvordan man skulle gi en tilbakemelding bestående av 3 deler: Describe - Assess - Suggest. Gjennom disse 3 stegene lærte studentene å formulere tilbakemeldingen og sørge for å ivareta de konstruktive elementene. Utover i kurset blir veiledningen for hvordan innleveringene og tilbakemeldingene skal skrives mer og mer krevende, og av de rundt 8 300 påmeldte er det 444 studenter som fullførte kurset. 376 av disse har fullført kurset med "distinksjon" som krever at gjennomsnittet ditt må ligge mellom 4-5.

Det er interessant å se hvordan miljøer nå tenker nytt ift peer-review, og dette supplementet er et steg i riktig retning. Et problem i MOOCs er manglende tilbakemeldinger av verdi, og når faglærer forsvinner i storskalakursene, må vi tenke annerledes for å motivere studentene til å legge arbeid i feedbacken. Vi krysser fingrene for at MOOC-platformene inkluderer denne funksjonen i sine grunnpakker på sikt.

Emneord: Educause, MOOC, Peer-review, WExMOOC, Writers Exchange, Kurs/konferanser Av Anonym
Publisert 17. okt. 2013 20:47 - Sist endret 13. aug. 2015 08:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere