Håvard i praksis

Ved siden av jobben min for DML-gruppen, er jeg fulltidsstudent ved UiO og holder for tiden på med å fullføre siste semester av den praktisk-pedagogisk utdanningen. Akkurat nå er jeg halvveis i min undervisningspraksis ved en videregående skole her i Oslo. Forhåpentligvis vil erfaringene fra den videregående skolen hjelpe både UiO, dets forskere og undervisere til å bedre ta i mot og undervise de nye studentene i årene som kommer.

Denne bloggposten handler om noen av erfaringene så langt fra praksisperioden, og om elevenes digitale ferdigheter.

Så må det sies at det følgende er basert på mine begrensede observasjoner fra en gitt videregående skole, av elever på to trinn, fordelt på ti klasser - det er med andre ord ingen tung akademisk forskning bak denne bloggposten, meningene får stå for forfatterens regning og ikke praksisskolens- eller universitetes. 

Fremtidens studenter

Mediefagselever er ikke helt som andre elever

I praksisperioden underviser jeg yrkesfagelever innen medier- og kommunikasjon. Dette er elever som skal kunne beherske avansert programvare og utstyr, og lage gode medieprodukter. De har med andre ord en solid digital kompetanse og elevenes hverdag er i stor grad digital.

Samtlige elever får låne en PC av skolen, fullt utstyrt med all nødvendig programvare for å løse de oppgavene skolen og lærerne måtte finne på. Elevene er med andre ord vant med å jobbe digitalt og med tilnærmet konstant tilgang til både internet og en datamaskin. 

En læringsøkt begynner lenge før elevene kommer inn i klasserommet, for allerede før timen starter har de vært nødt til å sjekke læringsplatformen (f.eks. Fronter, itslearning, Moodle, elgg) for å finne ut hvilket klasserom de skal være i og hva timen skal handle om. Der har de også mulighet til å laste ned lærerens presentasjon hvis den er forberedt og klikke seg videre til andre ressurser som er lenket opp. 

Elevene er med andre ord vant med at den informasjonen de trenger er tilgjengliggjort for dem, på nett. De er vant med digitale innleveringer og digitale tilbakemeldinger på det de har levert. 

Fremtidens studenter har en solid digital kompetanse, både som forbrukere og som produsenter. Dette stiller store krav til de høgskolene og universitetene noen av disse elevene søker seg videre til.

Det store spørsmålet er derfor; er vi klare til å ta i mot disse digitale urinnvånerne og til å møte deres forventninger?

Emneord: PPU, praksis, videregående skole, digitale læremidler, pedagogikk, Praksiserfaringer Av Anonym
Publisert 28. feb. 2012 18:01 - Sist endret 13. aug. 2015 08:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere