Innovasjon og høyere utdanning

Innovasjon er overalt om dagen. Det satses på Startup lab i Forskningsparken, Innovasjon Norge har vært satset på av staten og på UiO er det innovasjonsåret i år. Innovasjon og entreprenørskap er viktig for både verdiskaping og utvikling av nye og bedre tjenester til samfunnet. Selv om NAV la ned sitt innovasjonsteam i år, så kan offentlig sektor tjene på å hente inspirasjon og metoder fra innovasjonsverden.

DMLs utfordringer er å skape nye undervisningsmetoder og prosesser ved bruk av IT. Vi prøver å inspirere og igangsette nye muligheter med bruk av nye IT-verktøy. Det er ikke alltid teknologien er ny, men fokuset på bruk i undervisningen, fundert i pedagogikken, kan åpne opp for nye læringsmuligheter.
 
Nylig leste jeg en artikkel om en entreprenør fra USA som skrev om sine opplevelser i møte med utdanningssektoren. Det var flere lærdommer derfra som kanskje kan overføres til vår egen lille gruppe på USIT.
Artikkelen handlet om et ønske om å satse på «m-learing». Et nytt moteord som betyr mye, men kort fortalt står for «mobile learning». Det private initiativet ville tilby tjenester til utdanningssektoren som omfattet innholdsdistribusjon, videokommunikasjon, p2p-learing og mye mer. 
 
Intervjuobjektet, Varadarajan Sridharan, skriver om hindre han møter som gründer med høyere utdanningsinstitusjoner som målgruppe. Det avsnittet jeg kjente meg mest igjen i handlet om de lærdommene intervjuobjektet tok med seg videre:
1. «Identifiser de menneskene som er «early adopters». De som ønsker nyskapning og syntes det er gøy.»
Det er mye skepsis knyttet til bruk av IT i undervisningen, men man kommer over ildsjeler som ser mulighetene i samspillet med nye IT-verktøy og den tradisjonelle undervisningen. Forhåpentligvis forstår de også at den ene ikke utelukker den andre. Før min tid i DML har publikasjonen «Ringer i vann» vært et bilde på hvordan vi har tenkt. 
 
2. «Den akademiske kalenderen er styrende for hvordan en utdanningsinstitusjon tar beslutninger, og beslutninger tar ofte lang tid.»
Utdanningsinstitusjoner er tradisjonsbundet og har ofte to beslutningslinjer. En faglig og en administrativ. Dette fører noen ganger til sendrektighet i beslutningslinjene.
 
3.«Promoter tjenesten din som en mulighet for å rekruttere nye studenter og omdømmebygging.»
I en stadig mindre verden er kampen om de gode hodene viktig, så det å promotere seg som et attraktivt lærested er viktig. Det vil si at formålet med å innføre en innovative tjeneste rettet mot undervisning, noen ganger for et helt annet formål. Det endrer premisset for tjenesten.
 
4.«Prat med de som sitter med beslutningsmakt over budsjettet, ikke de faglige ansatte.»
Det handler ofte om prioritering av ressurser, og særlig når man har både en faglig og administrativ beslutningsvei.
 
Det er mye lærdom i å identifisere hva som gikk galt på en ærlig måte for så å kunne ta denne lærdommen med seg videre. Jeg mener at dette er essensielt for innovasjon og for å kunne identifisere de hindringer man står ovenfor hvis man ønsker å skape noe nytt. 
 
Litt inspirert av failcon, som kanskje blir en annen bloggpost.
Emneord: Innovasjon, høyere utdanning, Lesestoff Av Anonym
Publisert 22. aug. 2013 11:50 - Sist endret 13. aug. 2015 08:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere