Instagram i undervisningen

Dersom en lærer ønsker å aktivisere og engasjere studentene på en ny måte, kan han gjøre det ved å benytte de kanaler/medier studentene allerede bruker, som f.eks. Twitter, Facebook eller Instagram. Her følger et eksempel på bruk av Instagram - en bildedelingstjeneste som svært mange studenter bruker. Dette eksempelet er mer eller mindre i sin helhet lånt fra Nina Ronæs på BI som har bruker Instagram aktivt i undervisningen med stort hell. 

Problemstillingen i dette eksemplet er følgende: "Er UiO et grønt universitet?". Oppgaveteksten lyder: "Bruk din smart-telefon og ta bilder av motiver du mener på en eller annen måte kan belyse denne problemstillingen, eller som kan brukes som utgangspunkt for en diskusjon om temaet. Motivene kan du finne inne eller ute - om formiddagen eller om kvelden. Bildet legges ut på Instagram med hashtaggen: #grøntuio. Om du ønsker, kan du også legge med en kommentar. Frist for innlevering er dato x.x ."

For å illustrere eksemplet har vi lagt ut noen bilder på Instagram med hashtaggen #grøntuio:

Merk: Bruker du et litt for vanlig ord som hashtag kan du få opp bilder fra andre Instagram-brukere. Men bruker du en helt spesiell hashtag eller f.eks. emnekoden til studiet er du relativt sikker på at det er dine studenter som har tatt bildet. En hashtag er et ord eller forkortelse som skrives med et #-tegn foran.

Når fristen for studentene er ute, vil det sannsynligvis på Instagram finnes en mengde bilder som studentene har tatt. Denne bildesamlingen danner et godt grunnlag for å jobbe videre med. Studentene kan få i oppgave å drøfte ut i fra bildematerialet, vurdere ulike bilder, ha en diskusjon om hvilke bilder som uttrykket mest om problemstillingen og tilsvarende oppgaver. Læreren kan bruke bildesamlingen som utgangspunkt for en del av sin forelesning og eventuelt til nye problemstillinger eller oppgaver. For å få opp alle bildene går læreren til http://iconosquare.com og logger seg på med sin Instagram-konto. Øverst til høyre på denne siden kan underviser søke opp hashtagen "grønstuio" og få frem alle bildene.

Eksemplet med grøntuio er kanskje ikke det beste. Det vil være opp til den enkelte lærer, enten det er Kunsthistorie, Biologi eller Juss, å finne en spennende problemstilling som kan engasjere studentene og hvor man kan anta at det vil finnes mange mulige motiv. Det kan dreie seg om problemstillinger knyttet til kunst i det offentlige rom, forbud mot tigging, kosthold, trening, musikk, helsefarlige stoffer i dagliglivet eller karikaturer av religiøs karakter, for å nevne noen.

En fordel med et slikt opplegg er at dette er en oppgave som får studentene til å tenke eller engasjere seg i faget også når de er borte fra UiO, når det er kveld, fritid eller helger. Jo mer vi kan stimulere studentene til å tenke fag når de går på ski på søndag, spiser pizza på Peppes eller går gatelangs med noen venner - desto bedre.

Studenten må selvfølge opplyses om at de må være forsiktig med å legge ut nærbilder av enkeltpersoner som er lett gjenkjennelig, uten å spørre. Bilder tatt i det offentlige rom av en gruppe mennesker, hvor ingen blir spesielt stigmatisert, vil som regel være greit. Nærbilde f.eks. av en tigger, hvor vedkommende er gjenkjennelig kan være problematisk. Det er den som legger ut bildet, som har ansvaret for at han ikke bryter noen lov eller forskrifter.

Emneord: Instagram, Praksiserfaringer, forelesning, hashtag Av Anonym
Publisert 29. jan. 2015 12:47 - Sist endret 21. nov. 2017 17:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere