iPad til alle lærere og studenter

I januar var jeg og holdt et foredrag for lærerne på Lovisenberg diakonale høgskole. På bakgrunn av det jeg så, fant jeg at betegnelsen Lovisenberg digitale høgskole, ville passe bedre. Mulig det var mange diakoner der, men de var ikke så iøynefallende. Deres digitale satsing var derimot meget synlig og oppsiktsvekkende:

På Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo har nå alle lærerne har fått hver sin iPad, MacBook Air og iPhone. Alle studenter på 1. årstrinn på bachelorutdanningen har også fått sin egen iPad. Skolen satser stort på nye undervisningsformer og nye arbeidsmetoder for studentene, slik at kunnskapstilegnelsen kan bli bedre og mer effektiv.

Når nytt høgskolebygg står ferdig til sommeren vil alle undervisningsrom være utstyrt med en eller to storskjermer og Apple TV. Når alle studentene og læreren har iPad, kan enhver kople seg trådløst opp mot storskjermen, og presentere sitt budskap, enten det er en PowerPoint, en anotomisk plansje eller en oppgave som er besvart.

Læren kan også på en enkel måte lage flervalgsspørsmål, som hun underveis i forelesningen presenterer for studentene, for å aktivisere dem og for å få feedback på om de forstår det som foreleses.  System med såkalte klikkere har eksistert i flere år, men da må læreren før hver time dele ut, og etterpå samle inn alle klikkerne.

Det er utviklet en rekke med ulike apper som lærer og studenter kan bruke på iPaden for samarbeid, kommunikasjon og læring. Prosjektleder Hallgeir Lien sier bl.a. på deres nettside: «Gyldendal har allerede kommet med lærebøker i digital form som kan lastes ned og leses direkte på iPaden. Også kompendier vil bli tilgjengelig digitalt.»

Han sier videre: «Satsingen på IKT har vært en stor investering for høgskolen, men det er laget en gevinstvurdering av ti ulike deler for å kunne vurdere gevinsten ved investeringen. Det er litt tidlig å vurdere gevinst nå, og det er ikke alt som er mulig å måle gevinsten av i kroner og ører. Høgskolen har et godt renommé og vi er sikre på at denne satsingen vil bidra til å styrke dette og gjøre høgskolen enda mer attraktiv i rekrutteringen av både ansatte og studenter, noe som igjen vil føre til større omsetning.»

Det skal bli spennende å følge prosjektet og se om fremtidige gevinster står i forhold til de investering som er gjort. Det skal også bli spennende å se om offentlige universitet og høgskoler ønsker å følge opp på tilsvarende måte. Å kjøpe iPad til alle UiOs 27.000 studenter vil koste mer enn 60 millioner kroner. Høres mye ut, men er mindre en 1 % av budsjettet til UiO. Regner man med at en student er på UiO i 4 år, blir investeringen pr. år bare 15 millioner eller 0,25 % av totalbudsjettet – grovt regnet.

Fra et pedagogisk ståsted vil det være veldig interessant å følge hvordan denne teknologisatsingen virker inn på undervisningen, læreprosessen og kvaliteten på de uteksaminerte kandidatene. Det skal bli spennende å se i hvilken grad lærerne benytter anledning til å lege om og forbedre sin undervisning, slik at studentene kan arbeide og lære på bedre og mer effektive måter.

Lenker:

Om iPad-satsingen:

http://www.ldh.no/om-ldh/nyhetsarkiv/h%C3%B8gskole-p%C3%A5-nett

Studentene sier:

http://www.ldh.no/om-ldh/nyhetsarkiv/greit-%C3%A5-slippe-alt-papiret

 

Emneord: høgskole, ipad, læring, Podcast, lovisenberg, pedagogikk, Lesestoff Av Anonym
Publisert 15. feb. 2013 10:49 - Sist endret 13. aug. 2015 08:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere