It's learning ved NTNU - vi kjenner oss igjen

Rambøll har nylig avgitt en rapport hvor de evaluerer bruken av It's learning på NTNU. NTNU ønsker å bruke rapporten for å vurdere hvordan de skal jobbe videre med læringsplattformen.

Som på UiO, så¨er det svært mange som rapporterer å bruke systemet, på NTNU er det over 90% av studentene og 80% av de ansatte. I motsetning til hva man kanskje har trodd, så viser det seg at et flertall av brukerne er fornøyd med systemet (ca 56%). Likevel vurderes det dit hen at det er for mange som er misfornøyde (ca 25%).

Når det gjelder årsakene til ulike grader av tilfredshet, så er det brukervennlighet som peker seg ut. De som bruker systemet mye, synes det fungerer godt, mens de som bruker det mindre synes terskelen er høy.

Rapporten peker på at It's learning i all hovedsak er et verktøy som brukes til å støtte undervisningsadministrative prosesser, og at man i liten grad bruker funksjonalitet som støtter samarbeid og kommunikasjon. Dette balanseres riktignok mot at mange fagmiljøer bruker mer spesialiserte verktøy for å støtte undervisningen, en utvikling vi også ser på UiO.

Hvis jeg skal synes litt over hvordan dette stemmer overens med USITs erfaringer, så er det ting som tyder på at Fronter brukes mer til pedagogiske formål hos oss, men at flere muligens har kritiske bemerkninger til brukervennligheten hos oss. Det hadde vært interesant å se en tilsvarende undersøkelse på UiO.

Emneord: læringsplattform, evaluering, rapport, Lesestoff Av Anonym
Publisert 6. sep. 2010 13:56 - Sist endret 2. nov. 2015 14:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere