Khan Academy

12 .desember kom Khan Academy til lokalene våres. Khan Academy har blitt meget kjent og mye brukt innen opplæring de siste årene, spesielt til matteopplæring. For de som ikke har sett grunnleggeren av Khan Academys TedTalk, anbefaler vi det: http://www.ted.com/talks/salman_khan_let_s_use_video_to_reinvent_education

Siden den gang har de videreutviklet produktet sitt. Det er en ideell organisasjon, med få ansatte hvis innsats på produktutvikling blir sterkt prioritert.

Det er over 1 000 000 lærere tilknyttet portalen- og over 2,5 milliarder løste oppgaver.

Det som er spesielt med mattedelen av Khan Academy fremfor andre online ressurser, er deres arbeid med learning analytics og på bakgrunn av dette: arbeid med adaptiv learning. Med titalls millioner brukere har man så mye data, at man kan se trender og hvordan ting kan optimaliseres for læring.

De har et analyseteam som jobber med 2 ting:

  1. lage diagnostiske tester, tester som tas i forkant av et faglig tema, for å kunne lage en læringssti for den enkelte bruker. De jobber også med hvordan brukeren løser oppgavene, for å forsikre seg om at man ikke bare gjetter seg til sammenhenger. Dette for å forsikre seg om man har mestret et område eller ikke.
  2. Det ovennevnte er forutsetningene for Khans mestringsbasert modell – brukeren skal mestre nivået man er på før man går videre. Hvordan det måles er noe de stadig forbedrer seg på, og også effekten av hint underveis i oppgaver man sliter med.

En interessant del er det pedagogiske grunnsynet de tror på. Det handler om å understøtte brukerens «growth mindset». Dette er basert på forskning fra Carol Dweck, og handler om hvor viktig det er å stimulere brukerens tro på at øvelse faktisk gjør mester. Om man tror alt handler om medfødt talent viser det seg å påvirke hvilket mestringsnivå man ender opp med, og det kan hemme både de som ser på seg som gode, og de som ser på seg som dårlige.

I tillegg til dette kan plattformen understøtte peer learning. Altså at den finner hvem man bør samarbeide sammen med av andre brukere, for å få den beste læringseffekten. Læreren har også et «dashboard» hvor de kan bryte ned helt til enkeltferdigheter til enkeltindivider om hvordan de ligger an mestringsmessig.

Sjekk ut hva de allerede har av materialet for høyere utdanning og museer ved å gå inn på nettsiden: https://www.khanacademy.org/ og se under subjects. Under «Math» ser du en del, samt under «Partner Content» og "Coach and classroom resources". Kanskje noe å tenke på for museene vi har ansvar for? Eventuelt brukt inn i forberedende kurs i matte eller lignende?

Emneord: faglig-fredag, Ukeslutt Av Emil Trygve Hasle
Publisert 3. feb. 2015 11:30 - Sist endret 13. aug. 2015 08:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere