Learning analytics++ - Tableau og FSAT

Fredag 29. mars fikk vi i DML-gruppen nok engang besøk. Denne gangen av FSAT. FSAT er den nye organisasjonen som har bakgrunn fra FS - Felles studentsystem og Samordna opptak.

Vi ble presentert visualiseringsverktøyet Tableau som kan benyttes til å skape gode visualiseringer av sammenhenger mellom ulike data i f.eks. FS. Her kan man blant annet se på sammenhenger mellom karakterer fra videregående og karakterer i høyere utdanning, eller man kan trekke ut sammenhenger mellom alder, kjønn og gjennomstrømming eller kort sagt alt som er registrert i FS og som måtte være av interesse.  

Det geniale med verktøyet er at man får enkle visualiseringer av dataene som ellers ville kunne ta lang tid å samle gjennom dypdykk i FS, når man til eksempel skal forsøke å evaluere alt fra bachelorgrader til enkeltemner. Om man registerer undervisningstypen i FS kan man for eksempel se forskjeller i gjennomstrømmingen for emner med seminarundervisning mot de forelesningsbaserte emnene.

Man kan potensielt også se sammenhengen mellom antall publikasjoner en vitenskapelig produserer og studenters karakterer. Databasen henter data fra Cristin, FS, og også institusjonens økonomiske data. Så det er et vell av muligheter for analyser, alt avhengig av hva institusjonen selv ønsker.

Tjenesten FSAT baserer på Tableau er under utvikling. Man forestiller seg ulike løsninger, blant annet at noe av informasjonen kan være åpent tilgjengelig for offentligheten, mens annen informasjon kan være standardiserte rapporter som kun går til institusjonene. Noen rapporter må man bestille fra FSAT, mens andre kan man leke med selv.

Visualiseringene vi ble presentert var blant annet:

  • Korrelasjon - ulik størrelse på rundinger satt opp i en matrise for å se hvordan ulike data korrelerte.
  • Tidslinjer - enkle grafiske oversikter for utvikling over tid.
  • Tabeller - standard tabeller som trekker ut det man vil av informasjon.
  • Kart - oversikt over utvekslingstudenter med mer ift. de sammenhengene man måtte ønske i fremstille.

Vi fikk også vite at disse dataene kunne eksporteres jevnlig, og vi lekte med tanken om å integrere noe slikt inn i våre digitale læringsomgivelser. For eksempel et lærerdashboard som enkelt kunne fremstille relevante data over sine studenter, og at man derigjennom fikk oversikt om noen trengte ekstra hjelp/ burde sitte sammen i grupper og så videre.

Som alltid vil jo personvern kunne påvirke hvordan bruken av disse dataene kan benyttes. Dette er også noe FSAT kontinuerlig jobber med. Det er i alle fall et verktøy som kanskje kan benyttes til prediktiv læring, det vil si læring som blir tilpasset den enkelte student basert på en bakenforliggende læringsanalyse av for eksempel karakter på videregående, læringsstil, med mer. I det minste kan dataene benyttes til å belyse hva som forbedrer gjennomstrømming, hva som påvirker karakterer, og en masse annet. Forhåpentligvis vil det bane vei for endel spennende følgeforskning av ulik art.

Alt i alt et meget spennende verktøy både vi og resten av UH-Norge nok kommer til å bli bedre kjent med fremover.

Emneord: Verktøy Av Emil Trygve Hasle
Publisert 7. apr. 2015 14:10 - Sist endret 13. aug. 2015 08:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere