MediaMosa som mulig multimediearkiv ved UiO

Universitetet i Oslo har for tiden et prosjekt gående for å etablere et felles multimediearkiv for hele universitetet. Bakgrunnen for prosjektet er at vi ikke har en felles løsning for lagring- og distribusjon av multimediefiler. Denne bloggposten er ment å gi en rask oversikt over hva som gjøres, hvor dette arbeidet er i dag og litt om hva vi vil oppnå.

Dersom du har en videosnutt som du ønsker å publisere på UiO i dag, finnes det i hovedsak to løsninger for å distribuere den. Den ene er å laste opp filen til UiOs publiseringsløsningen, for så å lenke til filen, den andre er å lagre filen på serverne til tjenestegruppen for multimedia. Begge løsningene har sine klare fordeler og ulemper, og håpet er at den nye løsningen skal få det beste fra begge, og samtidig tilføre nye funksjoner og muligheter. I tillegg er det mulig å laste opp videofiler i Fronter for avspilling, men her har UiO satt begrensninger på filstørrelsen som det er mulig å laste opp.

Den sannsynlige tekniske løsningen for multimediearkivet vil basere seg på programvaren MediaMosa, som er et system basert på åpen kildekode for lagring- og distribusjon av mediefiler med tilhørende metadata. Bakgrunnen for at nettopp denne løsningen ble valgt er en kombinasjon av tekniske spesifikasjoner, i tillegg til mulighetene for tilgangsstyring av filer både på person- og gruppenivå, samt bred støtte for ulike lyd- og videoformater.

Arbeidet så langt har vært fokusert på å kvalitetssikre at MediaMosa kan levere den funksjonaliteten og fleksibiliteten vi trenger for å kunne bruke det som lagringsløsning. Resultatene så langt er svært lovende, med Feide-integrasjon og tilgangskontroll, mulighet for bruk av ekstern søkemotor og et veldig godt grensesnitt for å utvikle nye tjenester som henter ut videofilene og tilhørende metadata.

Det videre arbeidet vil i stor grad være kvalitetskontroll og vi jobber nå for å få satt opp en pilot-versjon hvor det vil åpnes for at enkelte enheter ved UiO får tilgang til å laste opp og distribuere innholdet sitt via MediaMosa. Vi har et tett samarbeid med e-samfunnet rundt MediaMosa og utviklerne deres -- Inuits, som sitter i Belgia -- for å løse noen mindre utfordringer, samt få på plass støtte for andre typer databaser enn MySQL, som er det eneste alternativet i dag.

Målet er å få en enhetlig løsning for lagring og distribusjon av multimedialt innhold ved UiO, hvor hver enkelt opphavsperson selv eier innholdet og kan være sikker på at det blir forvaltet på en trygg måte. Vi føler oss temmelig sikre på at dette er funksjonalitet og muligheter MediaMosa vil gi oss, og at det derfor er en god løsning som vil gjøre publisering og administrering av multimedialt innhold enklere ved UiO.

Kontaktperson

Prosjektleder Elise Ø. Jansen, 22840048, e.o.jansen@usit.uio.no

Denne bloggposten ble opprinnelig publisert på UNINETT eCampus sin blogg

Emneord: Teknisk, MediaMosa, Podcast, video Av Anonym
Publisert 14. des. 2011 09:52 - Sist endret 13. aug. 2015 08:10

MediaMosa

«andre typer databaser enn MySQL» - vil det innebære støtte for FileMaker? I så fall kan jeg legge om planene for julelektyren til noe mindre tunglest...

Kjetil Rå Hauge, ILOS

Skrevet av: Anonym

anonym@webid.uio.no - 22. des. 2011 21:06

Andre databasetyper

Hei,

støtten for andre typer databaser enn MySQL betyr nok i dette tilfellet støtte for postgreSQL. Årsaken til at vi ønsker oss støtte for andre databasetyper enn dagens MySQL er at vi per i dag ikke har et storskala driftsopplegg for dette produktet i dag.

Denne bloggposten ble egentlig skrevet for UNINETT eCampus på bloggen deres, som nok har et litt mer teknisk publikum enn Speiderbloggen, derfor ble det inkludert noen ekstra teknikaliteter.

Fortsatt god jul og godt nyttår!

Skrevet av: Anonym

anonym@webid.uio.no - 25. des. 2011 23:19

Ressursar?

Hei! Kor mange jobbar med dette? Er det avsett ressursar til å få etablert dette prosjektet? M.I.T. x skal lanserast snart i tillegg til MIT Open Course Ware så kanskje de kan hente tips og inspirasjon samt bruke dette som ein målestokk for kvar de er hen på einkvar tid i dette prosjektet?

Mvh Pål M. Lykkja

Skrevet av: Anonym

anonym@webid.uio.no - 16. jan. 2012 10:47

Ressurser og samarbeid med eCampus

Hei,

for tiden er vi to som jobber med det tekniske rundt bruk av MediaMosa som multimediearkiv, i tillegg til prosjektet forøvrig. Vårt arbeid bygger i stor grad på den eksisterende infrastruktur og de løsninger som allerede finnes her ved universitetet, slik at vi skal unngå dobbeltarbeid og kan benytte oss av de gode IT-tjenestene som UiO tilbyr. 

Utover det tekniske så har vi god kontakt med UNINETT og deres eCampus-prosjekt, som er en samlet innsats for hele UH-sektoren som blant annet ser på opptak- og lagring av forelesninger. Studieturen til Nederland i november var i regi av eCampus.

Vi følger med på hva som skjer ved de andre store universitetene, samtidig er det mer naturlig å se til de europeiske universitetene og hva de gjør heller enn de amerikanske. Formålet med studieturen til Nederland var blant annet for å lære mer om hvordan et universitet med 17 000 studenter gjør det med opptak- og distribuering av forelesninger og andre video-opptak.

Skrevet av: Anonym

anonym@webid.uio.no - 23. jan. 2012 13:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere