Microsoft og utdanning

Hva har Microsoft å by på for skolesektoren? I forbindelse med premieren på den nye Star Wars-filmen prøvde Microsoft å fortelle meg det, men er "The Force Awakens" eller "The Empire Strikes Back" den beste tittelen på Microsofts satsning?

Sammen med TV2 Skole, Atea og HP arrangerte Microsoft Norge en fagdag for skoleledere og pedagoger, og hadde visning av den nye Star Wars-filmen som lokkemat. Her fokuserer jeg på den delen som kom før filmen.

Microsoft tegnet et bilde av en idyllisk Microsoft-verden hvor ting stort sett fungerer sammen så lenge man bruker Microsoftprodukter eller tett integrerte tredjepartsprodukter. Her ble det ikke pratet om LTI, QTI, Caliper eller andre standarder fra IMS Global Learning Consortium, ei heller om Next Generation Digital Learning Environment fra Educause Learning Initiative. I stedet sto SharePoint, Office365, OneNote og PowerPoint i rampelyset. Selv om et Microsoft-drømmescenario verken er en realistisk eller ønsket fremtid for UiO er det ikke til å komme bort fra at en del Microsoft-produkter står sterkt på UiO, er gode produkter, og også vil være en del av fremtiden til UiO. Noen av produktene som ble vist støtter også LTI selv om dette ikke var et fokus for Microsoft Norge, og noen av produktene kan absolutt være av interesse for forelesere ved UiO også.

Office Mix for Powerpoint er et gratis tillegg som lar deg gjøre opptak av presentasjoner, legge til polls, tegne m.m. Det minner om Techsmith Camtasia Studio tett integrert med Powerpoint, og er i hvert fall foreløpig gratis. Det ble fremhevet som et godt verktøy for flipped classroom, og førsteinntrykket er at det er godt egnet til dette. Selv om Microsoft ikke pratet høyt om andres standarder vil jeg peke på at Mix også støtter LTI-standarden.

OneNote er et spennende produkt for dokumenter som ikke skal ende opp på A4-ark. Man har mange muligheter for å blande ulike typer medier, og dokumentet kan være tilnærmet uendelig langt eller bredt. Det ble presentert nærmest som et LMS med elevmapper etc, men til en slik bruk hadde det klare mangler. Til å lage dokumenter, gjerne også med en grad av samskriving, ser det derimot ut til å være et godt produkt. Også OneNote kan integreres ved hjelp av LTI-standarden.

Det kommer stadig nye presentasjonsverktøy hvor resultatet kan vises enkelt på web. Sway er Microsofts løsning. En kjernefunksjon i Sway er at produktet kan brekke om og foreslå ulike design for deg.

Utdanning.microsoft.no er en norsk blogg om bruk av Microsoft-produktet i utdanning. Vi stiller oss ikke bak alt som skrives her, og det er nok heller ikke alt som er relevant for høyere utdanning, men jeg synes det er positivt at leverandører fokuserer så tydelig på utdanning.

Av Tore B. Jørgensen
Publisert 21. des. 2015 12:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere