Mens vi venter på nevroprostetikken

Hvordan kan sektoren som jobber med digitale læringsformer komme seg ut av hengemyra? Kanskje ved å se forbi datamaskinene en stund. Ikke fordi datamaskinene ikke virker, men fordi at det som foregår på skjermen meget sjelden er laget spesielt for, eller garanterer læring. Læringsteknologiske initiativer er typisk konsentrert rundt, eller har utgangspunkt i institusjoner som Educause, EDEN, og IKT Senteret, og de siste årene har MOOCs kommet på banen som et populært fenomen. Både politisk og teknisk baserer man seg på teknologi som finnes fra før, som man prøver å adaptere til bruk i settinger uten nevneverdige og banebrytende resultater. Sjelden utvikles det for det gitte læringsformål. Kanskje kunne vi utvide horisonten til også å omfatte arenaer som tradisjonelt ikke har stått pedagogikken særlig nært, som f.eks Global Future 2045.

Hva kan nevroprostetikken gi oss?

Cochleaimplantat (CI)

Ett av de mest banebrytende biomedisinske nyvinningene de siste 30 årene er Cochleaimplantatet (CI). Dette er et elektronisk apparat som kan gi en opplevelse av lyd til mennesker med store hørselstap eller døvhet. Et CI består av en del som opereres inn i hørselsorganet og en ytre del som kan tas av og på. Apparatet prosseserer lyd fra omgivelsene. Ved å omgå den skadde delen av det indre øret kan CI stimulerer hørselsnerven direkte. Rundt 188.000 personer benytter seg av dette i apparatet i dag.

Brain Computer Interface (BCI)

Også ofte kallet mind-machine interface (MMI), eller "direct neural interface". Dette er en direkte kommunikasjonvei mellom hjernen og et eksternt apparat. BCI er ofte rettet mot assistering, forsterkning, eller reparasjon av menneskelig kognitiv eller sensorisk funksjon. F.eks kontrollering av avanserte proteser.

En grundigere innføring i BCI kan man finne i f.eks Neurological Rehabilitation: Handbook of Clinical Neurology.

Sakens kjerne: info til hjerne

Hvilke kjerneproblemer jobber vi med? I dagens digitale læringsrom fungerer det digitale aspektet primært som informasjonkanal. Internett blir primært sett på som en informasjonsplatform heller enn en applikasjonsplatform. Og det meste av arbeidet rundt digitale læremiddel handler om tilgjengeliggjøring av infomasjon. I svært liten grad er datamaskinens kapasitet og potensiale premissleverandør for hvordan man jobber i de forskjellige grensesnittene. De gode simuleringsmiljøene for læring uteblir, og dermed også de gode læringsapplikasjonene.

Kanskje noen initiativer for digital tilnærming til læring kan begynne å se på hvordan man best bygger memory implantsimplantater som forbedrer hjernens arbeidsflyt, eller teknologi som hjelper oss å huske bedre?

Emneord: BCI, memory implants, nevroprostetikk, Lesestoff Av Anonym
Publisert 13. mai 2013 22:35 - Sist endret 13. aug. 2015 08:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere