Nytt år, nye trender? NMC Horizon Report 2014 Higher Ed

Hver gang kalenderen nærmer seg februar er det spenning i DML-leiren. Da nærmer det seg NMC Horizon Report for høyere utdanning, som er den mest toneangivende rapporten innenfor trender innenfor læringsteknologi i høyere utdanning. I fjor traff den godt med sitt fokus på MOOCs, learning analytics og wearable technology. Og du kan allerede allerede nå lese en teaser om hva vi har i vente.

Trender

Rapporten kategoriserer trendene inn i ulike tidsaspekter i forhold til når det er realistisk at trenden kan skape en betydelig endring. Trendene er som følger:

  • Fast moving trends likely to create substantive change (or burn out) in one to two years
    • Online, Hybrid & Collaborative learning
    • Social Media Use in Learning

Det er noe overraskende at disse to trendene blir nevnt så eksplisitt i 2014 som de to raskest voksende trendene i høyere utdanning. En grunn til dette kan være at MOOC-fenomenet som erstatter av (evt trussel mot) av tradisjonell undervisning har blitt avkreftet og vurdert som lite sannsynlig. Dette var vel heller aldri MOOCens mål, men nå vil det fokuseres mer på hvordan disse elementene kan kombineres med tradisjonell undervisning. Skillet mellom "blended learning" og "hybrid learning" er jeg personlig usikker på, sannsynligvis er hybrid læring det kun er arvtager. Det er ingen tvil om at den enorme MOOC-produksjonen som har funnet sted siden i fjor har sparket flere institusjoner inn i den digitale atmosfæren, så timingen for å kombinere dette med campus-undervisning kan være et naturlig steg videre.

Når det gjelder bruk av Sosiale Medier, eller #SoMe som det heter på sosiale medier, i læring er dette noe som det har vært snakk om i mange år, men som aldri har tatt helt av. Du kan høre om en og annen lærer som har brukt Facebook i undervisningen sin, så tenker kanskje automatisk at det er spennende. Men så skjønner du at dette kanskje bare er en "gruppe" i Facebook som vel så gjerne kunne vært et forum i Fronter, og entusiasmen daler noe. Det Horizon-rapporten korrekt poengterer er at #SoMe har endret måten vi kommuniserer på - noe vi strengt tatt visste fra før - men at det nå i større grad deles material av akademisk art gjennom disse kanalene. I den endelige rapporten håper jeg det vil være mer informasjon om hvordan sosiale medier kan integreres med eksisterende systemer som LMS.

  • Mid-range trend likely to take three to five years to create substansive change
    • The Creator Society
    • Data-Driven Learning and Assessment

Den første av disse trendene virker noe vag, men om jeg forstår det rett dreier dette seg om å se studenter som et skapende individ, og åpenhet for mer allsidige leveranseformater for studenter. Det skal ikke så mye til for å produsere en videosnutt, en tekst eller annet medium, og de kreative egenskapene rundt dette må dyrkes. "The Maker movement" er noe ukjent for oss, men det ar åpning for ulike formater åpner for kritisk tenking og kreativitet er noe som har vokst frem de siste årene. Det andre punktet kjenner vi godt igjen fra i fjor, men med en annen drakt. Learning analytics stod svært sentralt i fjor, og har vært skrevet mye om på Speiderbloggen. På konferanser og messer har vi testet flere ulike verktøy innenfor området, men vi har ikke sett den store revolusjonen enda, og skal vi tro rapporten må vi vente tre til fem år til. Formuleringen er riktignok endret til det bedre i år, og dreier seg mer om læringsperspektivet: "Learning analytics is a collection of tools to process and analyze that data stream, and use it to modify learning goals and strategies in real time.". LA er allerede på plass i form av at det finnes verktøy kan gi interessante analyser som reflekterer studentenes aktivitet, men foreløpig er det ingen som har klart å utnytte disse dataene til å generere tilpasset innhold. Dette er noe av det vi i DML synes er aller mest spennende om dagen, og vi lurer på hvor lenge vi må vente før vi skal bli kjent med et verktøy som kan identifisere læringsatferd og tilby automatiserte og personifiserte læringsopplevelser. Vi holder ikke pusten, men tar jevnlig pulsen.

Utfordringer

Ellers i teaseren nevnes utfordringer som lav digital kompetanse hos vitenskapelig ansatte, og at de nå må forstå at det hemmer studentene å utelate digitale omgivelser fra undervisningen. En fin formulering på dette er at digital kompetanse ikke dreier seg om bruk av verktøy, men er et tankesett som påvirker undervisningen. En utfordring som også nevnes er at det er for få gevinster for å undervise, ettersom generelt forskning anses som mer prestisjetungt. Dette reflekteres i hvordan universiteter og høgskoler blir rangert på The Times Higher Education's World Rankings hvor forskning utgjør 60% av rangeringsgrunnlaget, og undervisning utgjør under halvparten av dette.

Hvordan MOOCs har utfordret utdanningsmodellen blir nevnt, men at gjennomføringsprosenten og mangel av samarbeid er et problem på disse kursene. Det er også en utfordring å få nettbasert læring til å føles naturlig, og at behovet for hvordan det best kan tilrettelegges for samarbeid, interaksjon og skalerbar evaluering, er større en noen gang. Løsningen ligger i å ikke kun kapitalisere på ny teknologi, de nye modellene må se disse verktøyene og tjenestene i sammenheng for å engasjere studenter på et dypere nivå. Hva som ligger i "på et dypere nivå" blir spennende å lese når tiden kommer ettersom den formuleringen ikke ga noen umiddelbar tilfredstillelse. Uansett må høyere utdanning tilpasse seg, og selv om utviklingen det siste året lover godt  er det ingen garanti for relevansen til høyere utdanning på sikt. Gratistilbudene vokser frem og kompetansesamfunnet vil fortsette å utfordre modellen."

Merkverdige utviklingsområder i høyere utdanning

Flipped Classroom er en pedagogisk modell som er blitt nevnt mye de siste årene, som går ut på å aktivisere studenter med pensumgjennomganger mellom samlingene, slik at samlingene kan benyttes til for eksempel diskusjoner og gruppearbeid. Denne modellen er en del av en større bevegelse som vektlegger verdien av variert undervisning. med fokus på fleksibilitet, aktivitet og engasjement. På den måten gir man studentene mer eierskap til undervisningen, slik at det blir en mindre passiv opplevelse. Dette er noe som gjennomføres i stor grad på mange universiteter, og som vi i DML også vil forsøke oss på i løpet av våren (følg med!). Gamification er også nevnt, og spillkulturen vil nok tre inn i læringsværktøyene våre, men vi må nok vente 2-3 år før dette skjer på alvor, om vi skal tro på rapporten.

Nok en gang virker det som det er mange spennende trender og analyser i rapporten, og vi gleder oss til fullversjonen kommer 3. februar. Det er mange flere tema i teaseren som ikke er nevnt her, så hiv på brillene i helgen og bruk kommentarfeltet.

Hva tror du blir de største trendene i året som kommer?  Er du enig med NMC? Er du uenig/skeptisk til tingene som er nevnt? Hvor lang tid vil det ta før du erstattes av en robot?

Emneord: Learning Analytics, SoMe, Adaptive Learning, Det skapende samfunn, Horizon, MOOC, sosiale medier, Lesestoff
Publisert 10. jan. 2014 13:52 - Sist endret 5. jan. 2016 08:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere