OECD/EU: Vurderer effekter av IKT i utdanning?

OECD og EU i samarbeid ga i sommer ut en bok: "Assessing the effects of ICT in education". En meget lovende tittel til tross - dette er ikke egentlig en forskningsrapport som vurderer effektene av IKT i utdanningssammenheng.

Snarere er det et forsøk på å lage et fundament for framtidig forskning på feltet. Boka forsøker blant annet å identifisere noen sett indikatorer og peke på huller i eksisterende kunnskap.

Det er tre sentrale funn i boka: Et gjennomgående trekk i boka er at man etterlyser behovet for å bli enige om hva man skal måle. Dessuten er det flere som påpeker at man trenger store dybdeundersøkelser av de komplekse interaksjonene mellom ulike typer implementering av IKT. Et tredje moment er den enorme beydning IKT har i uformell læring, som det ikke er forsket særlig på - ennå.

For de som ønsker seg ferske resultater er nok kapittel 4 med 5 casestudier mest lesverdig.

En styrke ved boka er klare internasjonale tilnærmingen, med bidragsytere fra hele verden, inklusive to "norske" artikler ved hhv Øystein Johannesen og Ola Erstad.

Emneord: forskning, rapport, Lesestoff, ikt, pedagogikk Av Anonym
Publisert 25. aug. 2010 13:19 - Sist endret 25. aug. 2016 11:23

Spennende!

Spennende rapport og fin post. Dette er en testkommentar.

Skrevet av: Anonym

anonym@webid.uio.no - 3. sep. 2010 10:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere