Pedagogisk bruk av video - del 1

Jeg liker å ha forskningsbasert viten om hva som fungerer av bruk av IT i undervisning. Nå om dagen er jeg nysgjerrig på hva som skal til for at studenter skal lære av bruk av video. Jeg lurer både på hvordan videoen bør designes og hvordan den bør inngå i den faglige helheten for å føre til økt læring. Planen er å lage en serie med bloggposter nå i sommer, som skal si noe om funnene fra de artiklene jeg har lest.

Dagens påstand: Setter du en video og en student sammen uten å fortelle studenten noe om hvordan videoen skal brukes så oppnår du ikke særlig med læring.

Det er en drøy påstand, jeg vet det, en god del av studentene finner helt sikkert ut gode studieteknikker også for bruk av video, uten å måtte bli fortalt hvordan de skal se på den. Men en undersøkelse gjort av Boer, Kommers og de Brock (publisert i Computers & Education 2010) viser at studentene ikke velger en bevisst strategi for å se på videoen. Det den også viser er at en del studenter endrer hvordan de bruker videoen når de får vite at de i etterkant skal besvare en flervalgstest, og at de skårer 20 % bedre på flervalgstesten hvis de også blir instruert i hvordan de skal bruke videoen.

Gjennom en lang skoletid lærer studenter seg hvordan de skal forholde seg til fagbøker, noen velger å lese de fra perm til perm, noen bruker mye gul tusj og andre bruker den som oppslagsverk. På samme måte er studenter forskjellig når de bruker en video, og de har som med bøker god nytte av å lære seg studieteknikk, for hvordan best nytte seg av videoen.

Dagens lærdom: Studenter trenger også å lære seg studieteknikk for å bruke videoer som læringsmateriell, på samme måte som for bøker.

Emneord: pedagogikk, video, Praksiserfaringer Av Anonym
Publisert 12. juli 2011 09:00 - Sist endret 16. nov. 2015 10:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere