Pedagogisk bruk av video - del 2

Dette er del 2 av min sommerserie om pedagogisk bruk av video, og hva forskning sier om hva som skal til for at studentene lærer noe av at undervisere bruker video i undervisningen. I gruppa vår er det flere som lager video, uten nødvendigvis å ha pedagogikkbakgrunn, og spørsmålet jeg innimellom får, er at vi vel nå burde vite nok til å kunne ha en huskeliste for hvordan videoen bør designes for å gi læringseffekt.

Dagens påstand: Undervisningsvideo bør designes ut fra en pedagogisk analyse av læringsmål, vurderingsform og de andre elementene i didaktisk relasjonsmodell.

Jeg vet at ønsket var en kort generisk huskeliste, gjerne av typen "videoen bør ikke være mer enn 15 min lang", "det bør være en dialog heller enn talking heads" og så lignende. Men en oppsummering gjort av Schwartz og Hartman gjør det tydelig at vi bør analysere lærinsmål, rammer og lignende før vi designer videoen. Vi bør spørre oss selv hva vi ønsker å oppnå, ønsker vi å engasjere studentene? Eller ønsker vi å lære de å gjøre noe, se noe fra for eksempel en eksperts perspektiv eller bli presentert for fakta? Svarene på disse spørsmålene gir utgangspunkt for helt forskjellige dramaturgier i videoene. Lærerstudenter vil for eksempel se andre ting i et opptak av klassesituasjon enn lærere selv, og kanskje vil det for et slikt formål være nyttig å highligte forskjellene, eller ha en voice-over gjort av en lærer som kommenterer situasjonen? Schwartz og Hartman har laget en enkel modell som kan brukes som utgangspunkt for en analyse, og design av videoen, som jeg tror er veldig nyttig.

Dagens lærdom: Når du skal lage en undervisningsvideo så bør du på samme måte som når du skal designe annet pedagogisk innhold ta utgangspunkt i didaktisk relasjonsmodell, eller andre didaktiske planleggingsverktøy.

Emneord: pedagogikk, video, Praksiserfaringer Av Anonym
Publisert 20. juli 2011 09:00 - Sist endret 13. aug. 2015 08:10

undervisingsvideosjanger

Jeg syntes det er smart å ta utgangspunkt i en pedagogisk analyse. Hvis man i tillegg kan hente ut elementer fra mediavitenskap og filmanalyse, så tror jeg også dette kan være nyttige bidrag for å oppnå en effektiv og formålstjenelig undervisnigsvideo.
Hvis man kunne hentet inn deler av sjangerteori fra film og pedagogiske elementer, så har man kommet et stykke på vei. Det hadde også vært spennnede å se om kan kan utvilkle en enda tydligere undervisingsvideosjanger.

Skrevet av: Anonym

anonym@webid.uio.no - 15. aug. 2011 08:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere