Pedagogisk bruk av video - del 3

Dette er del 3 i en sommerserie om pedagogisk bruk av video i undervisningen. Denne gangen skal det handle mer om hvordan innholdet i en video bør designes for å gi læringsverdi. Undersøkelsen er basert på naturvitenskap og spesielt fysikk, men jeg lurer på om det kan la seg overføre til andre fagområder også. Les og døm selv!

Dagens påstand: Å lage videoer om fysikkonsepter som studenter allerede har feilaktige oppfattelser om kan virke mot sin hensikt.

Derek Muller underviser i fysikk og har skrevet doktorgrad om hvordan ulike former for video påvirker studentens oppfatninger og læring. I videoen nedenfor forklarer han hvordan han sammenligner to ulike former for video og hva det gjør med studentenes skår på flervalgstester, og deres tro på egne evner. En av hovedutfordringene i fysikk er nettopp å ta et oppgjør med den hverdagslige oppfatningen studentene har av fysikk, og Mullers resultater viser at undervisningsvideoer i fysikk bør inneholde de hverdagslige oppfatningene, og vise hvordan de tar feil for at studentene skal lære noe. Verdt å merke seg er også studentenes selvrapportering om hvordan de opplever de ulike formene for video. De videoene de ikke lærer noe av sier de er klare, konsise og lette å forstå, mens de videone de lærer noe av, rapporterer de at er forvirrende. Kanskje er ikke studentenes selvrapportering om undervisningsvideo noe å basere designprinsipper på?

Se og døm selv!
 

Dagens lærdom: Fysikkstudenter lærer mer av videoer som oppleves som forvirrende og inneholder hverdagsoppfatninger og en forklaring på hvorfor disse er feil, enn av videoer som oppleves som klare og konsise.

Emneord: pedagogikk, video, Praksiserfaringer Av Anonym
Publisert 29. juli 2011 09:00 - Sist endret 13. aug. 2015 08:10

Interessant video

Dette var en interessant video, og oppsummerer kanskje mye av det som vi allerede har skjønt mht undervisning og læring; - at enveis presentasjoner fra lærer til student kanskje ikke er den mest hensiktsmessige undervisningsformen.

Vi jobber i "snarfilm"-prosjektet med å finne hvilke ulike typer læringsvideoer som enkelt kan lages og brukes i undervisningen, følg med på http://snarfilm.wikispaces.com/

Skrevet av: Line Kolås

anonym@webid.uio.no - 1. aug. 2011 09:59

Snarfilm

Det er et veldig spennende prosjekt dere har på gang! Jeg er veldig spent på de erfaringene dere gjør dere underveis, og hva vi andre kan lære av det for vår egen produksjon. Om du eller noen andre i prosjektgruppa har lyst til å gjesteblogge om prosjektet, så er dere velkomne til det.

Skrevet av: Anonym

anonym@webid.uio.no - 1. aug. 2011 11:24

Læringsverdi allikevel - hvis de settes i kontekst?

Neste spørsmål etter dagens møte er jo hvorvidt slike videoer har noe for seg allikevel, hvis det settes inn i en kontekst, og det er læringsaktiviteter knytta opp til videoene.

Skrevet av: Anonym

anonym@webid.uio.no - 16. aug. 2011 00:41

Liten læringsverdi av populære videoer ???

Professor Bjørgen på NTNU gjorde en gang en undersøkelse om sammenhengen mellom studentenes læring ved bruk av video(tror jeg det var) og deres egen vurdering av læremidlet. Han fant liten sammenheng, snarere tvert i mot: De mest populære som studentene likte best, lærte de minst av. Mens de som ikke var så populære, lærte de mindre av. Dette kan jo henge sammen med at læring er en krevende prosess, som krever innsats og hardt arbeid, og det kan jo virke slitsomt. Jeg må ta forbehold at jeg har sitert Bjørgen rett, da det er flere år siden jeg leste om hans undersøkelse.

Skrevet av: Anonym

anonym@webid.uio.no - 16. aug. 2011 08:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere