Samskriving med ulike verktøy

De siste ukene har Susanne og Inger hatt i oppdrag å skrive fire korte tekster om bruk av ulike IT-verktøy i undervisningen. For å kunne teste samskrivingsverktøy med autentiske oppgaver bestemte vi oss for å bruke fire ulike verktøy for å skrive tekstene. Vi brukte wiki, Etherpad, Google docs og Google Wave.

Wiki
Før vi startet arbeidet med teksten i wikien hadde vi satt opp en liste med avsnitt som teksten skulle inneholde. Hvert avsnitt fikk sin egen wikiside, og ble merket med en kategori som gjorde at vi automatisk fikk lista alle avsnittene på en oversiktsside. Vi fordelte avsnittene mellom oss, slik at vi ikke redigerte den samme siden samtidig. Underveis i prosessen byttet vi avsnitt, slik at vi begge skrev på alt. Til slutt flyttet vi teksten over i word, ved hjelp av klipp og lim. Den siste formatteringen ble gjort i word.

Etherpad
I Etherpad begynte vi først å jobbe med idedrodling. Vi skrev oss tomme på ideer, og grupperte deretter ideene i avsnitt. Vi skrev samtidig overalt i teksten, men når vi trengte å flytte og omgruppere mye tekst, så brukte vi chatten til å si at den ene skulle slutte å redigere for en stund. Det fungerte godt i wikien at en skrev ut et avsnitt, mens den andre bearbeidet det etterpå. Vi brukte derfor samme arbeidsmetode i Etherpaden, og fargekoding på den enkeltes bidrag gjorde det enkelt å se hvilke rettinger som ble foretatt. Vi flyttet også her teksten over i word ved hjelp av klipp og lim, fordi eksportmuligheten ikke fungerer for æ, ø og å. Den siste formatteringen ble også her gjort i word.

Google docs
I Google docs opprettet vi også et dokument som vi jobbet med fra idedrodling til ferdig tekst. Det tar litt lenger tid enn med Etherpad å se de endringene som andre gjør, noe som gjorde at vi i større grad måtte snakke sammen underveis. Det blir heller ikke synlig hvem som gjør hva, men fordi dette var den tredje teksten vi skrev, så var ikke det lenger så viktig. Fra Google docs gikk det fint å eksportere til word, det eneste vi trengte å gjøre var å formattere om fotnoter.

Google wave
I Google wave kunne vi også skrive sammen i sanntid, og som i Etherpad så kunne vi se endringene samtidig som de skjedde. Wave er et nytt produkt, og det var ikke 100 % stabilt under vårt forsøk. Innimellom hadde vi problemer med å få lov til å editere, og formattering var noe uvant i forhold til word. Da teksten var ferdig kopierte vi den over i word, og ferdigstilte formatteringen. Fordi dette var den fjerde teksten trengte vi ikke lenger å fordele avsnitt og ha rammer for hva vi skulle gjøre når, vi bare skrev oss gjennom hele teksten sammen samtidig.

Oppsummering
Ulempen med wiki er at det ikke er mulig å skrive sammen i sanntid. De tre andre verktøyene tillater at to skriver sammen i den samme teksten, og gjør det mulig å skrive fra ide til ferdig tekst på et sted. Ingen av verktøyene eksporterer perfekt til word. I Etherpad har du mulighet for å se hvem som har skrevet hva, men du får ikke formatert teksten noe særlig. Der er det flere muligheter i de andre verktøyene. Etherpad er også det eneste verktøyet hvor alt du skriver er åpent for hele verden, i de andre verktøyene er teksten bare åpen for inviterte.

Emneord: Etherpad, Google docs, Google wave, Samskriving, Wiki, Verktøy Av Anonym
Publisert 16. apr. 2010 08:46 - Sist endret 16. nov. 2015 10:35

Etherpad kjøpt opp av Google

Hei,

no er Etherpad kjøpt opp av Google, og ein har fått mykje av funksjonaliteten over i Google Docs allereide.

Mvh Pål

Skrevet av: Anonym

anonym@webid.uio.no - 4. mai 2010 14:27

Etherpad i Google Docs

Hei Pål,

 

Kjente til oppkjøpet, men visste ikke at Google var i gang med å integrere funksjonalitet i Docs. Spennende!

Skrevet av: Anonym

anonym@webid.uio.no - 4. mai 2010 17:38

Wave

Jeg trodde også at Google ønsket å ta inn funksjonaliteten i Google Wave. Vi får se!

Skrevet av: Anonym

anonym@webid.uio.no - 7. mai 2010 11:52

etherpad crewet

er ansatt hos google for å jobbe med Wave. Men verken Wave eller docs er så enkelt som Etherpad, så jeg vil fortsette med etherpad når jeg vil samskrive :-)

Skrevet av: Anonym

anonym@webid.uio.no - 7. mai 2010 19:49

ok å bruke google?

Jeg var på lynkurs om "hvorfor ikke bruke google", fikk beskjed om at UiO ikke bør bruke dette bl.a. fordi sikkerheten ikke er like bra som på wiki (som ligger på vår server). Stemmer dette? I så fall bør dere kanskje ikke reklamere for google docs og wave?

Skrevet av: Anonym

anonym@webid.uio.no - 10. mai 2010 13:17

Sikkert med google?

Vi syntes samskrivingsoppgavene våre passa godt for å teste ut funksjonaliteten i både googles verktøy, våre egne og andres. Og konklusjonen må være at de ulike verktøyene passer for ulike formål. Samtidig er både Googles verktøy og verktøy som feks Etherpad definitivt ikke passende for alt. Man må selvfølgelig bruke hode og vurdere om det man skal skrive om passer å ligge et annet sted enn på UiO, hvis det ikke gjør det så bruker heller ikke vi slike verktøy.

Skrevet av: Anonym

anonym@webid.uio.no - 11. mai 2010 07:50

Ser dette bra ut?

 Det synes jeg.

Skrevet av: Anonym

anonym@webid.uio.no - 16. aug. 2010 14:47
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere