Spennende bruk av wiki på UiO

Etter at USIT lanserte en wikitjeneste, basert på MediaWiki i juni -09, har interessen nærmest eksplodert på UiO. "Alle" forskergrupper vil ha en wiki, og nå har vi over 100 wikiinstanser i aktiv bruk.

Det er først og fremst forskere som er interessert, og de kjenner formatet fra forskerfellesskap de deltar i utenfor UiO, særlig gjelder dette miljøer på mat.nat.

Etter et år er det noen hovedtrender i wikibruken. På Mat.nat brukes wiki som en systematisk labjournal, hvor man beskriver eksperimenter med hensyn til hvilke parametere som er brukt, hovedresultater og detaljer som skal følges opp. I Hum.sam.-miljøer er wikien et redskap for samskriving av artikler, presentasjoner, eller ordbøker, for å nevne noe.

Det er mange grunner til at det har blitt så populært, den som pleier å nevnes først er at det er så mye enklere å bidra enn i andre plattformer man kjenner. Hanne Hagtvedt ved Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier (IAKH) jobbet med det såkalte Fredstankeprosjektet, sammen med et titalls kolleger. Her har wikien vært brukt som et ideutviklingsverktøy for å etablere en felles virkelighetsforståelse, formulere problemstillinger og foreta avgrensninger. Dette er viktig for å kunne produsere gode artikler og bøker sammen i neste fase av prosjektet, som nå står for døra.

– Wikien har fungert fantastisk spennende, uttaler Hagtvedt og fortsetter: – Det har vært veldig effektivt, og vi har produsert mye tekst på liten tid, på tross av at folk ikke egentlig har tid, fordi det er så enkelt å bidra. Hun poengterer at de neppe hadde hatt samme suksess om ikke forskerne hadde snakket sammen tidligere, fordi det er vanskelig å bygge opp god samhandling uten et fundament. Men uten wikien hadde de ikke kommet noen vei, fordi forskerne er for travle til å kunne møtes ansikt til ansikt.

Et annet moment som trekkes fram er det vi har valgt å kalle den "organiske skrivingen". Det handler om at mens man skriver, får man stadig nye tanker. Disse kan man ikke forfølge umiddelbart uten å miste den tanken man formulerer i øyeblikket. Her er wikien unik, siden du enkelt kan lage en lenke til en nye side - der den nye tanken skal få utvikle seg senere.

Den nye siden blir synlig i teksten som en såkalt rød lenke, altså en side som ikke finnes ennå. Her kan kollegene senere gå igjennom teksten og se hvordan den er tenkt utviklet videre, de røde lenkene gir en indikasjon om retningen. Så klikker man på de røde lenkene og fortsetter å skrive videre på de nye ideene.

Etter et år med wiki på UiO har vi funnet ut at en wiki egner seg meget godt som et verktøy for å skrive og utvikle ideer i fellesskap. Den største begrensningen ligger nok i at wikien er asynkron, men i kombinasjon med feks Etherpad, har vi et knippe verktøy som fasiliterer samskriving på en måte som ikke var mulig før.

Emneord: Samskriving, samarbeid, Verktøy, Wiki Av Anonym
Publisert 23. sep. 2010 14:16 - Sist endret 13. aug. 2015 08:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere