Studenter bruker sosiale medier til læring

Undersøkelsen CDW-G 2010 21st-Century Campus rapporterer at mer enn halvparten av de spurte studentene bruker sosiale medier, som Facebook, Twitter, blogg og wiki, som særingsverktøy for å støtte sanntidsdialog, deling av digitale læringsressurser o gannet sammarbeid med medstudenter. 

Riktig nok er studien fra USA, men Norge er ett av de landene der sosiale medier har lått bredest an, ved siden av USA. Det er altså ikke urimelig å anta at vi ville gjort lignende funn her hjemme.

I rapporten kan vi også lese at:

  • 64 % bruker sosiale medier for å kommunisere med medstudenter i forbindelse med studiene flere ganger i måneden eller mer.
  • 41 % bruker sosiale medier i studiene eller i oppgaveløsing flere ganger i måneden eller mer.
  • 27 % bruker sosiale medier for å kontakte undervisere i forbindelse med studiene flere ganger i måneden eller mer.

Foto: Ed Yourdon (CreaticeCommons-lisens på flickr).

Emneord: Facebook, Twitter, Wiki, læring, rapport, Lesestoff, blogg, sosiale medier
Publisert 27. juli 2010 08:29 - Sist endret 17. okt. 2016 13:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere