Studenter vil ha læringsteknologi som støtter samlæring og samarbeid

I snart 6 år har jeg vært universitetslektor 2 ved Senter for Entreprenørskap på UiO, og jeg har trodd at jeg har god forståelse for studentenes behov. Men nylig hadde jeg gleden av å gjennomføre en serie studentintervjuer som ga meg ny innsikt i studentenes hverdag.

Som del av en behovsavklaring gjennomførte jeg individuelle intervjuer med 15 av mine studenter, hvor jeg spurte:

 • Hvilke studieaktiviteter gir mest læring og hvilke gir mest frustrasjon?
 • Hvilke digitale verktøy bruker de i studiesituasjon?
 • Hvilke nye læringsverktøy ønsker de seg?

Resultatene var som følger:

Læreaktiviteten som gir mest læring og mest frustrasjon er den samme: Gruppearbeid

Dette var det hyppigste og mest konsistente funnet fra intervjuene.

Læringen i gruppearbeidet lå i at studentene fikk arbeide med praktiske problemstillinger knyttet til pensum. Og at de fikk gjøre dette i en studentgruppe hvor de til enhver tid kunne diskutere, reflektere og dele erfaringer med hverandre, og jobbe sammen mot en felles innlevering.

Frustrasjonene i aktiviteten var tredelt: Først at det oppstår sosiale problemer i gruppen når studentene har ulik motivasjon, kunnskap og forståelse for emnet. Deretter en rekke praktiske problemer med organisering og fordeling av arbeidet. Og til sist at gruppen blir gitt en felles karakter for innleveringen, noe enkelte studenter opplever som en urettferdig vurdering av deres bidrag.

Denne siste frustrasjonen er et problem som også arves av meg som faglærer. Med lite innsyn i hvem som gjør hva i studentgruppene, er det svært vanskelig å gi individuelle karakterer for arbeidet.

 

Studentene bruker Facebook grupper og Google drive for å organisere samlæring og samarbeid
 

Blant verktøyene studentene brukte i studiesituasjon, var det to verktøy som alle brukte, og ett som ingen studenter ville bruke.

Facebook grupper:

Studentene har én FB gruppe med alle studentene ved Senter for Entreprenørskap, alumni inkludert. De har én FB gruppe for hvert studiekull. Og én FB gruppe per studiegruppe per kurs (opp til fire kurs per semester). I følge studentene fungerer FB gruppene godt til å dele innhold og raskt komme i kontakt med hverandre. Men frustrasjonene er mange:

 • Noen studenter er ikke på Facebook av privacy-hensyn, og pga manglende sikkerhet kan man ikke diskutere taushetsbelagt informasjon i gruppene.

 • Innhold og diskusjoner har først og fremst nyhetsverdi. Postene forsvinner raskt nedover i feeden og blir vanskelig å gjenfinne etterhvert som nye kommer til.

 • Studentene opplever det som vanskelig å ha lange og dype diskusjoner i FB gruppene, og mange parallelle grupper gjør det vanskelig å holde oversikten over arbeidsflyten

Google drive:

Hver studentgruppe deler en Google drive mappe hvor de laster opp felles filer og jobber med felles dokumenter. Google dokumentene fungerer godt til samskriving fordi alle kan jobbe i samme dokument, kommentere direkte i teksten og chatte sammen inne i dokumentet. Men her har studentene også noen frustrasjoner:

 • Siden studentene ikke har andre verktøy for å organisere samarbeidet og fordele oppgaver, brukes arbeidsdokumentene til dette. Et dokument som skal være 8 sider ved innlevering kan lett komme opp i 30-35 sider før det redigeres ned. Dette gjør det vanskelig å holde oversikt over arbeidet og hver students bidrag.

 • Formateringsmulighetene er begrenset. Alle gruppene kopierer innholdet fra Google dokumentene inn i et lokalt MS Office dokument og gjør formateringer der før innlevering.

Fronter:

Universitetets LMS har funksjonalitet som overlapper på noen områder med FB grupper og Google drive, men studentene ønsker ikke å bruke dette fordi det oppleves som svært lite brukervennlig. Studentene logger seg inn i Fronter ved kursstart for å laste ned filer fra faglærer, og logger seg ellers inn noen ganger i løpet av semesteret for å se etter ny informasjon. Men mange melder at de går glipp av informasjon som blir lagt ut der fordi systemet ikke har tilstrekkelig notifications.

 

Nye læringsverktøy som studentene ønsker seg

Når studentene ble spurt om hvilke læringsverktøy de ønsker seg, var det tre krav som gikk igjen blant svarene:

 • Brukervennlighet, brukervennlighet, brukervennlighet, først og fremst. Studentene er vant med online verktøy som er enkle å bruke (som Facebook og Google) og forventer at læringsverktøyene er like brukervennlige.

 • Integrering. Studentene må i dag kombinere flere ulike verktøy for å dekke sine behov i studiesituasjonen. De ønsker ikke enda flere parallelle verktøy, men en løsning som integrerer verktøyene og funksjonaliteten de vil ha til en felles plattform.

 • Samlæring og samarbeid. Studentene vil at læringsverktøyene skal være sosiale og legge til rette for samlæring og samarbeid. Og at de skal bidra til å løse noen av frustrasjonene forbundet med gruppearbeid.

Etter at intervjuene var gjennomført har 11 av de 15 intervjuede studentene uttalt at de er entusiastiske for å finne en ny løsning på dette. Og mange ønsker å bidra i arbeidet.

 

Kan resultatene generaliseres?

Først og fremst er intervjuresultatene et uttrykk for ønskene til min klasse entreprenørskapsstudenter ved UiO. Men søk i Google viser relaterte funn fra andre studieretning andre steder, spesielt når det gjelder samlæring og samarbeid. F.eks:

 • BI har utviklet tre scenario for hvordan de tror læringslandskapet vil være i 2020. Ett av disse er kalt «connect and share» og beskriver en situasjon hvor samlæring og samarbeid studentene imellom får er større rolle.

 • University of California og California State Polytechnic University har i et vitenskaplig studie funnet positiv korrelasjon mellom bruk av studiegrupper på Facebook og studentenes akademiske resultater.

 • Etter lansering av en MOOC ved Stanford University uttalte professor Tina Seelig om studentene at «My big insight is not that they want to connect with the teacher. It’s that connecting with other students is equally important.»

Mitt spørsmål nå går til andre undervisere der ute. Har du gjennomført lignende intervjuer eller studier med studenter som viser hvilke læreteknologi de ønsker seg?

Emneord: læringsverktøy, evaluering, Praksiserfaringer Av Kristian Collin Berge
Publisert 24. juni 2014 08:45 - Sist endret 26. jan. 2018 08:23

Mangler verktøy

Dette er fanget opp, og bra skrevet Kristian. Som du skriver er vi opptatt av dette på BI også. Vi vet at deling og samarbeid er viktig i læringsprosessen, likevel har vi problemer med å tilby våre studenter gode verktøy for å gjøre akkurat dette. Dagens systemer er bygget opp rundt lærerens undervisning, med lite fokus på studentens læringsprosess. Vi håper noen tar tak i dette snart, slik at vi får systemer laget for studentene.

Erik
BI LearningLab

Skrevet av: Anonym

anonym@webid.uio.no - 25. juni 2014 07:05

Løsningen er på plass :)

Hei Erik, http://gostudyit.com har allerede laget en løsning for dette. Gostudyit er et helt nytt sosialt læringsnettverk hvor elever og lærere kan samarbeide med hverandre om læring og bygge opp sitt Personlige LæringsNettverk (PLN), Her kan alle brukere samarbeide og reflektere over hverandres notater og oppgaver. Løsningen er gratis og alle som er interessert kan opprette en konto hvor de kan dele notater, google dokumenter, officedokumenter, tankekart og liknende.
Du kan også lese mer om Gostudyit her: http://gostudyit.com/campus/21/streams/27

Skrevet av: Anonym

anonym@webid.uio.no - 26. juni 2014 09:41
anonym@webid.uio.no - 15. aug. 2014 19:29

Takk for dette innlegget.

Dette rører ved kjernen i mitt budskap i arbeidet med å få til mer samlæring blant elevene i vår videregående skole, og med god bruk av digitale hjelpemidler i både undervisning og læringsarbeid. De mange frustrasjonene knyttet til det minner om "gamle dagers" opplevelser av hvordan gruppe- og prosjektarbeid kunne oppleves, den gang alt skjedde analogt. Det var vanskelig den gang for læreren å involvere seg på en god måte, uten å overta førersetet, og det kan oppleves like vanskelig i dag, når det skjer så mye i cyberspace.
Jeg skal virkelig studere "Anonymous" anbefalte løsning.

Skrevet av: Anonym

anonym@webid.uio.no - 11. nov. 2014 09:41

Re: Takk for dette innlegget

Hei. Veldig interessant at du opplever de samme utfordringene på videregående skole. Dessverre er Google Classroom bare tilgjengelig for institusjoner som bruker google apps for education. Det er dermed ikke opp til hver enkelt lærer eller elev å begynne å ta det i bruk. Skulle gjerne hørt litt mer om hvilke utfordringer du ser i din arbeid med videregående skole. Har du mulighet til en prat på telefon? Mvh, Kristian

Skrevet av: Anonym

anonym@webid.uio.no - 11. nov. 2014 13:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere