Symmetrisk kaos og asymmetrisk nirvana

Tekniske kommunikasjonsløsninger har stort sett vært enveis eller tilnærmet perfekt symmetriske. Radio og TV går en vei og må jukses til med telefon eller lignende om brukeren skal medvirke. Telefon er forøvrig et godt eksempel på en symmetrisk løsning hvor begge kan ta ordet når de vil, selv mens den andre snakker, og begge kan avslutte samtalen ved å legge på samme hvem som ringte. Skype følger denne symmetriske modellen, mens Adobe Connect har valgt en løsning med litt asymmetri ved at deltakerne har ulike roller med ulike rettigheter. Adobe Connect har likevel begrensede muligheter for asymmetri, trolig fordi tanken er at enhver bruker er en person og at enhver person bare har en bruker.

© Cécile Graat (via freeimages.com)

Ser man på undervisning, så ligger asymmetri som en del av grunnlaget. Studenten/eleven/lærlingen og foreleseren/læreren/mesteren har ulike roller samme hvordan undervisningen legges opp. Dessuten kan andre ting påvirke hvilke behov de ulike aktørene har fra en kommunikasjonsløsning.
 
Hvis en tar utgangspunkt i en forelesning der:
  • foreleser står i et auditorium med en gruppe studenter
  • en annen gruppe studenter sitter samlet i et auditorium på et annet universitet (som samarbeider om undervisningen i et fag)
  • en del studenter sitter hjemme på gode internettlinjer
  • noen få studenter sitter på dårlige linjer fra utlandet
  • foreleser ønsker responser på spørsmål han stiller ved hjelp av et studentresponssystem (mentometerknapper på mobil/nettbrett/pc)
  • foreleser ønsker at studentene skal kunne stille spørsmål
  • forelesningen skal tas opp
 
Dette gir flere utfordringer. Hvis studentene i auditoriet skal få forelesningslyd ut fra enhetene sine blir det mye støy, og vanskelig å høre. På den annen side, hvis de som sitter hjemme eller i det andre lokalet ikke hører lyden, så blir det håpløst. En annen utfordring er at om video streames over trådløsnettet til alle studentene i et auditorium, så kan det bli kapasitetsproblemer på trådløsnettet. Legger man til at de på raske linjer ønsker et best mulig bilde mens de på dårlig linje ønsker dårligere bildekvalitet for å unngå hakking og problemer, så har man noen smakebiter på de tekniske utfordringene ved symmetri. I tillegg kommer utfordringer som ordstyring og å holde oversikt over om alle henger med.
 
En løsning kan være å bruke flere kommunikasjonsløsninger samtidig. Et studentresponssystem tar seg av spørsmålene fra foreleser (slik at alle studentene kan kjøre det på hver sin enhet). Et program gir en kamerafeed i høy oppløsning av studentene fra det andre auditoriet til en skjerm som foreleser ser, og et annet program gir kamerafeed i lavere oppløsning fra de som sitter hjemme med gode linjer til et grid av bilder på en annen skjerm som foreleser ser. Da har foreleser brukbar oversikt over studentene sine. En siste kommunikasjonsløsning viser presentasjonsmateriale, video av foreleser, og lyd fra alle som tar ordet, og dette vises hjemme hos studentene og i det andre auditoriet samt gjøres opptak av. Forhåpentligvis kan de på dårlig linje skru av videostrømmen og eventuelt få litt lavere lydkvalitet slik at man ikke trenger en ekstra løsning for dem.
 
Nirvana (en ideell tilstand av ro, harmoni, fred, stabilitet eller glede) vil være å få alt dette inn i et enhetlig asymmetrisk system. Innholdet går til de skjermene eller høyttalerne de skal, eller til et opptakssystem eller oversettelsessystem eller hva det måtte være. Skal du si noe brukes nærmeste mikrofon (f.eks. mobiltelefonen din). Alt foregår i en webside som på forhånd er skreddersydd for din rolle og lokasjon. Nirvana-løsningen blir nok ikke tilgjengelig med det første, men nye programmeringsmuligheter i nettleserne som gjør at programmerere kan lage skreddersydde løsninger med funksjonalitet som Skype eller Adobe Connect med langt mindre utviklingsressurser kan kanskje bringe oss litt nærmere. Disse mulighetene er i disse dager på vei ut i stadig flere nettlesere under navnet WebRTC. Det lages biblioteker for å forenkle programmeringen, men mye av det som må gjøres er nok litt utenfor det vanlige, så skal man få til en god asymmetrisk løsning får man trolig begrenset hjelp fra de bibliotekene som er enklest å bruke. Foreløpig er også Internet Explorer og Safari rimelig fraværende, og det finnes nok også mange andre fallgruver nå i starten, men muligheten for å lage en skreddersydd kommunikasjonsløsning på din egen webside er nærmere enn noen gang før.
Emneord: kommunikasjon, WebRTC, undervisning, Teknisk Av Tore B. Jørgensen
Publisert 26. mai 2014 10:40 - Sist endret 5. jan. 2016 14:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere