Tid for pedagogisk forandring for å kunne få mer ut av teknologi?

Australian Counsil of Computers in Education arrangerer hvert andre år en konferanse om bruk av teknologi i læring. I år er konferansens tittel "Digital diversity" og mye av innholdet har fokus på pedagogisk endring heller enn ny teknologi og hva vi kan bruke det til. Et annet fokus på konferansen er agency, hvem er det som er i fokus i læringsprosessen og hvem er det ny teknologi er til for?

Mange av foredragholderne på konferansen fokuserer på studenten og eleven, under begrepet 1:1 en-til-en læring. Det vil si at det ikke er læreren, læreplaner, systemet eller ytre faktorer som skal være i fokus, men studenten, den lærende. Dette henger sammen med hva som er målet med utdanning. Er det et mål å prøve å få en gruppe mennesker gjennom det samme pensumet, eller er det et mål å skape samfunnsborgere som er istand til å løse komplekse problemer og skape nye løsninger i en kompleks verden? 

Et fokus på innhold, på hva vi skal gjennom og å teste studenter tilhører den gamle masseproduksjonstanken. Vi ønsker heller at studentene skal lære seg strategier, ferdigheter, holdninger og få en kjærlighet til læring som gjør at de kan bidra til å gjøre verden et litt bedre sted. Det vil si at vi heller bør fokusere på å gi studentene et åpent mål å jobbe mot, og at de i prosessen både får eierskap og føler ansvar for å lære seg det som må til for å nå målet. 

For at dette skal være oppnåelig må studentene ha tilgang til nok ressurser, de må ha nok tid, og de må ha tilgang til eksperter som de kan konsultere. Undervisere skal dermed ikke gå fra å forelese til bare å veilede, men trenger også å gå inn i rollen som eksperter som studentene kan benytte seg av.

Hvordan legger du opp din undervisning? Må alle gjennom det samme, eller har studentene mer kontroll over egen læringsprosess? Og hva forstår du med en-til-en undervisning? Og handler it i undervisning mer om pedagogisk endring enn om teknologisk endring? 

Bilde: Inger Carin Grøndal (kan brukes fritt av alle til alt)

Emneord: pedagogikk, Kurs/konferanser, teknologi Av Anonym
Publisert 8. apr. 2010 03:17 - Sist endret 13. aug. 2015 08:11

Kjærlighet til læring

Spennende stoff of en høyverdig målsetning -- kjærlighet til læring!

Ja, IT i undervisningen handler mest om pedagogikk. Pedagogiske mål først, teknologivalg etterpå. Eller, i enkelte tilfelle å velge ny teknologi som kan fungere som trojansk hest for å skape pedagogisk endring.

Å gi studentene strategier, ferdigheter, holdninger og en kjærlighet til læringer krevende. Som du skriver, må "studentene ha tilgang til nok ressurser, de må ha nok tid, og de må ha tilgang til eksperter som de kan konsultere." Dette er mål å ha for øyet når UiOs nye strategi skal settes ut i livet.

Skrevet av: Anonym

anonym@webid.uio.no - 9. apr. 2010 00:29

Teknologi fyrst, pedagogikk etterpå!

Det er grunnleggjande feil trur eg å fokusere på teknologi som eit verkty, teknologien endrar strukturane og mest sansynleg dei pedagogiske måla også:

"Katz argues: "Technology is not something that happens to us. It is something we create." He continues: "We must not confuse a tool with a goal. We must, therefore, be sure that technology serves the fundamental purposes of higher education."1 Katz's characterization of information technology as a tool or instrument stands in sharp relief to the view promoted by Trow: "IT is embedded in and used by institutions that have a history. The historically shaped characteristics of universities are highly relevant to the ways IT will be used by — and over time transform — the existing structures of higher education."
http://www.educause.edu/EDUCAUSE+Review/EDUCAUSEReviewMagazineVolume45/S...

Her er også ein bra artikkel:
http://www.educause.edu/EDUCAUSE+Review/EDUCAUSEReviewMagazineVolume45/I...

Her er ei artig historie om akkurat den innovasjonsfasen me sansynlegvis er i no:

http://www.jstor.org/stable/2006600

Skrevet av: Anonym

anonym@webid.uio.no - 4. mai 2010 14:14

Teknologien endrer pedagogikken

Du har et veldig godt poeng, og jeg tror også at teknologien endrer pedagogikken. Spørsmålet som ligger bak i mitt hode om dagen er hvordan de læringsteoriene jeg lærte dengang ville se ut nå, hvis jeg gikk tilbake til dem med teknologibrillene på. Kanskje er det heller en gjensidig utveksling? 

Skrevet av: Anonym

anonym@webid.uio.no - 7. mai 2010 11:50

pedagogikken og teknologien er uløselig knyttet sammen

Når man planlegger undervisning, eller driver med didaktisk utviklingsarbeid, så er det en rekke forhold man må tanke på - samtidig: Mål, innhold, arbeidsmetoder og teknologi, studentes forutsetninger, våre forutsetninger som lærere, vurderings- og eksamensform osv. Det blir underlig å sette noen av disse først, det avgjørende er å se dem i sammenheng.

Men det man helt klart ser, er at innføringen av teknologi *kan* føre til dramatiske endringer både i undervisningen og i organisasjonen. Mange teknologier åpner opp muligheter som ikke fantes, feks synkron samskriving med Etherpad, eller skaper helt nye innfallsvinkler, som feks i caseundervisning med video. Men man får ikke dette til uten å ha en grundig oversikt over den pedagogiske konteksten. Typisk så lykkes man ikke 100% første gang, men utvikler seg over tid, hvis man jobber systematisk med de didaktiske overveielsene.

Dessverre er det langt mer vanlig at man innfører teknologi uten å gjøre grundige didaktiske overveielser. Da ender teknologien ofte opp med å ha en avgrenset rolle, uten å endre undervisningen i noen særlig grad. Dette har vi typisk sett med LMS'er, hvor altfor mange kun bruker dem til å legge ut foilene sine.

Derfor: teknologi og pedagogikk - sammen. Fordi teknologien også er (bør være...) en del av pedagogikken

Skrevet av: Anonym

anonym@webid.uio.no - 7. mai 2010 20:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere