Trender innen læringsteknologi - hvordan ligger UiO an?

En av de viktigste kildene vi har til fremtidsspeiding er den årlige Horizon Report. Årets rapport inneholder seks trender, to av de er trender de ser for seg implementeres i større eller mindre grad i UH-sektoren det nærmeste året, mens de andre er mer langtidstrender. Hvordan ligger UiO an i forhold til disse trendene?  

Når det gjelder åpent innhold og ebøker så er UiO godt i gang. Vi jobber for en UiO-site på iTunes, og onsdag markerte UB sin ebok-satsing med et ebokskred. Mobile løsninger er bare implementert i enkeltprosjekter. Institutt for medier og kommunikasjon jobber med et augmented reality prosjekt, det vil si at man kan bruke mobilen for å se et informasjonslag oppå denne  virkeligheten.

 

Både ebøker, åpent innhold, mobile løsninger og augmented reality er blant de trendene som er nærmest på horisonten. Litt lenger unna kan vi såvidt skimte gesture-based computing og visualisering. Visualisering tror vi også vil komme i større grad, og kanskje like mye innen forskning som undervisning. Vår seksjon har derfor visualisering som et av våre arbeidsområder som vi tror vi vil jobbe mer med i fremtiden, og gjerne i skjæringspunktet mellom forskning og undervisning.

UiO ligger altså ganske bra an når det gjelder disse trendene, men det er fremdeles en jobb som må gjøres før dette er over fra prosjekt til ordinær virksomhet.

 

Emneord: digitale læremidler, e-bok, mobile løsninger, rapport, Lesestoff Av Anonym
Publisert 20. apr. 2010 15:05 - Sist endret 17. nov. 2015 11:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere