Twitter og blogg i undervisningen på BI

Burde undervisning forandres når studenter forandres? Ifølge en forskningsrapport fra BI, med Thomas Hoholm i spissen, har studenter i dag andre forutsetninger for å lære enn de hadde for 20 år siden. I prosjektet ble det forsket på hvordan interaktive teknologier kan brukes for å tilrettelegge for organisasjonslæring, særlig knyttet til sosiale faktorer som gruppedynamikk og maktrelasjoner.

Bruk av sosiale medier i undervisningen innen høyere utdanning er et tema som gjerne inneholder flere spørsmål enn svar. For noen uker tilbake inviterte vi i DML-gruppen Thomas Hoholm for å høre mer om prosjektet som resulterte i artikkelenNew ways of using technology for organizational learning: classroom explorations”. Med seg på prosjektet hadde Hoholm med seg Bjørn Erik Mørk (Universitetet i Oslo) og Russ Vince (University of Bath). Etter en innsiktsfull presentasjon ble vi presentert ulike måter sosiale medier ble brukt for å aktivisere studentene. 3 ulike verktøy ble brukt:

  • Blackboard, for at studentene skulle vurdere og gi hverandre tilbakemelding på utkast/skisse til fagoppgave.
  • Blogg, for å diskutere undervisningen og som en kanal for studentfremlegg.
  • Twitter, ble brukt som en kommunikasjonskanal i sanntid for å ”arkivere” all kommunikasjonen som foregikk under undervisningen.

Funnene var hovedsakelig rettet mot hvordan disse interaktive mediene påvirket gruppedynamikken og maktrelasjonene blant studentene. Verktøyene ble brukt med hensikt for å øke deltagelsen blant studentene, men de ble ikke tvunget til å ta disse i bruk. Resultatene var gode og førte til mye aktivitet under og rundt undervisningen. Det ble erfart at studenter som ikke var så aktive i en klasseromskontekst benyttet seg av disse interaktive mediene i større grad da dette ble opplevd som en mer komfortabel arena for å utfolde seg. Prospero & Gioia (2007) blir trukket frem i et interessant poeng om hvordan dagens ”virtuelle” studentgruppe har vokst seg frem med sin bruk av interaktive sosiale medier. Dette forandrer hvordan studenter mottar kunnskap, dermed foreslås det at når studentenes læringsdisposisjoner forandres burde også undervisningen forandres.

Vi i DML-gruppen oppmuntrer og etterspør forskning på dette området i en norsk kontekst og vil følge nøye med på Thomas sine videre prosjekter.

Emneord: BI, blogg, sosiale medier, Praksiserfaringer, Thomas Hoholm, Twitter Av Anonym
Publisert 1. nov. 2010 12:15 - Sist endret 16. nov. 2015 10:32

Takker for hyggelig referat!

Takker for hyggelig referat! Bare en liten justering: Blackboard ble brukt for peer review, altså at studentene vurderte og ga hverandre tilbakemelding på utkast/skisse til fagoppgave.

Skrevet av: 2mash

anonym@webid.uio.no - 10. nov. 2010 23:50

Topp, og bare hyggelig!

Må ha blingset litt :)

Skrevet av: Anonym

anonym@webid.uio.no - 11. nov. 2010 09:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere