Veien til framtidens digitale læringsmiljø

De siste 15 årene har universiteter verden over hatt digitale læringsmiljø som har levd ved siden av det fysiske læringsmiljøet på campus. Dette har så godt som utelukkende vært innen rammene av et LMS - Learning Management System. LMSet snakker kun med seg selv og alt som skal skjer i LMSet forblir i LMSet - som det klassiske "What happens in Vegas, stays in Vegas". I starten var alle veldig fornøyde. Studentene logget seg inn på en nettside og kom inn i et avgrenset undervisningsunivers der institusjonen og underviseren har kontroll og formidler innhold til studentene som på sin side er relativt passive mottakere. 

Etter hvert som det sosiale internettet utviklet seg oppdaget man raskt at LMSet ikke helt strekker til. Det ble mulig å være en aktiv deltaker og produsent på nett - ikke bare en ren mottaker og konsument av informasjon. Siden midten av 2000-tallet har man snakket om at utdanningsinstitusjonene trenger noe mer, noe annet som engasjerer og stimulerer til aktiv læring, samarbeid og gir et økt læringsutbytte. Hva dette er er det ingen som har hatt noe klart svar på.

I samarbeid med Bill & Melinda Gates Foundation har Educause, om ikke gitt det endelige svaret, i en rapport staket ut en retning for hvilke funksjonelle områder The Next Generation Digital Learning Environment (NGDLE) må dekke for å være levedyktig i årene framover. Rapporten lister opp fem dimensjoner som må være på plass i neste generasjons læringsmiljø: Interoperabilitet, Personliggjøring, Analytics, Samarbeid og Universell tilrettelegging. Samtlige av disse er til dels fraværende i dagens LMS. 

Rapporten sier at framtidens læringsmiljø ikke er én stor applikasjon som dekker og løser alle undervisningsoppgaver, slik det klassiske LMSet fortsatt febrilsk forsøker seg på. I stedet må læringsmiljøet være et økosystem satt sammen av de komponentene DU vil ha - som Lego-brikker. Lego-brikkene passer sammen uansett fordi de følge samme standard. De samme må gjelde for læringsbrikkene som utgjør læringsmiljøet. Får man etablert en standard for hvordan de ulike komponentene skal settes sammen, snakke sammen og utveksle data har man grunnlaget for framtidens læringsmiljø. 

Skal man trekke noe overordnet ut av rapporten er det fokuset på hvordan enkelpersonen skal i handle læringsmiljøet. Det legges opp til at en selv skal kunne tilpasse læringsmiljøet til sine behov og ikke tilpasse seg selv til systemet. "One size fits all" fungerer ikke lenger, hvis det i det hele tatt har fungert. Man skal åpne opp læringsmiljøet og gjøre det til sitt eget. Man skal dele, kommunisere og samarbeide med andre. Kort sagt alt som ikke er mulig i dagens LMS. 

Rapporten er anbefalt lesning. Likevel, som med så mange andre rapporter som nesten grenser til det filosofiske kan møtet med virkeligheten etterpå bli litt hard. Det er litt underlig at man ved utdanningsinstitusjoner verden over fortsatt holder fast ved et læringsverktøy som ingen egentlig er fornøyde med. Ser man et nettleservindu til siden ser man andre verktøy som ikke er brukt i undervisning som gjør akkurat de tingene man ønsker. Hva er det som gjør at noen ting går så sakte? Snakker vi om det samme om 10 år? 

Emneord: Educause, Gates, framtiden, frustrert, Lesestoff, LMS Av Svein H. Kleivane
Publisert 9. juni 2015 12:23 - Sist endret 13. aug. 2015 08:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere