Visualisering som undervisningsmetode

Forrige uke var jeg på visualiseringskurs i regi av Rambøll. Der møtte jeg en rekke mer eller mindre kunstnerisk anlagte mennesker hvorpå jeg var klart en av de minst erfarne tegnerne. En hyggelig svensk dame med navn Anne Hedman dro oss igjennom en dag fyllt av tegning.

 

Visualisering er en kjent pedagogisk teknikk som kan tydeliggjøre hovedpoenger og integrere informasjon sterkere i hukommelsen via ulike sanseinntrykk. Billedbruk kan hjelpe de lyttende over kløften mellom teori og praksis.

Det finnes en rekke visuelle virkemidler som benyttes i undervisningssammenheng. Ikke minst er modeller mye brukt i akademia. En annen kreativ metode er bruk av tegninger. Det benyttes aktivt også i digitale medier. 

Til høyre ser du kursdagens produkt. Vi ble satt til å lage en tegning hver som illustrerte en problemstilling i vår hverdag. Her valgte jeg å illustrere Flipped Classroom som jeg vil komme tilbake til i en senere bloggpost. Hovedpoenget var her å illustrere hvordan valg av undervisningsmetoder må sees opp imot ulike vurderingsmetoder og kompetansemålene til et emne og et program- og hvordan digitale verktøy kan benyttes i denne sammenheng. Les gjerne mer om Flipped i denne kortfattede artikkelen:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S155730871300108X

La deg inspirere av mer proffe tegneteknikker i formidlingsøyemed:

https://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms

I videoen kan du se hvordan fokuset på en tegner drar deg med og hjelper deg med visuelle knagger du kan henge budskapet på. I dette tilfellet hvordan Sir Ken Robinson ser for seg et nødvendig paradigmeskifte innen utdanning.

Her er en norsk video laget av IKT-senteret:

https://www.youtube.com/watch?v=BB_X3psr8UU

Emneord: undervisningsmetode, visualisering, formidling, Kurs/konferanser Av Emil Trygve Hasle
Publisert 26. mars 2014 15:31 - Sist endret 18. apr. 2016 11:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere