Brukertilgang og rettigheter til wiki

Som wiki-eier må du gi brukere tilang til wikien for at de skal kunne skrive i den. Har du en lukket wiki må du også gi tilgang til brukere for at de skal kunne lese den.

Legge til UiO-brukere

UiO-brukere må logge seg inn en gang før administrator av wikien kan gi dem rettigheter. Når brukeren logger seg inn første gang opprettes en bruker, og adminstrator kan deretter gi brukeren nødvendige rettigheter. Be brukeren om å klikke seg litt rundt (selv om brukeren ikke får tilgang til sider) slik at han/hun ikke bare er på framsiden. Vi har opplevd at brukerkontoen ikke opprettes om brukeren bare er inne på framsiden. Dersom det er snakk om mange UiO-brukere (f.eks. en gruppe studenter) kan vi legge dem inn på en mer effektiv måte. Se nederst på denne siden.

Vi jobber med å komme tilbake til bedre løsninger for brukeradministrasjon, men utvidelsene som ble brukt er ikke lenger støttet og må byttes ut/omprogrammeres. 

Legge til eksterne brukere

FEIDE:

Det er åpnet for at det skal være mulig for andre institusjoner enn UiO å anvende Wiki@UiO.Såkalte "administrativt Feide-berettigede" personer på den enkelte institusjonen må gå inn i Feide kundeportal for å si at de ønsker å abonnere på tjenesten (Wiki@UIO). Når det er gjort skal det være mulig å velge institusjonen på innloggingssiden og bruke vanlig Feide-brukernavn og passord.

Web ID:

Eksterne brukere utenfor FEIDE kan lage seg en WebID-bruker på siden https://webid.uio.no/webid/register.php og logge seg inn med den.

Det er altså slik at man ikke manuelt kan legge inn andre brukere enn UiO-brukere, men brukere blir også opprettet i wikien om de prøver å logge inn. Disse blir riktignok opprettet uten noen rettigheter, og de får derfor beskjed om at de mangler rettigheter hvis de logger seg inn på en lukket wiki.  Når de har forsøkt å logge inn en gang, kan du gi dem rettigheter.

Les mer her: 

http://www.uio.no/tjenester/it/brukernavn-passord/webid/mer-om/

Gi brukerne rettigheter

For å endre rettigheter går du til Verktøy > Spesialsider > Brukerrettighetskontroll og skriver inn brukernavnet du skal endre rettigheter for (For UiO-brukere er brukernavnet lik uio-brukernavn@uio.no). Klikk Endre brukergrupper så får du opp avkryssingsbokser for rettighetene. Når boksene stemmer klikker du Lagre brukergrupper for å lagre rettighetene.

Listen over brukerkontoer i wikien finner du ved å gå til Verktøy > Spesialsider > Brukerliste.  

Om du skal endre rettigheter for mange kan det være en løsning å ha begge sidene oppe i hver sin fane.

Vi jobber med å forbedre brukeradministrasjonen, men utvidelsene som ble brukt er ikke lenger støttet og må byttes ut/omprogrammeres.

  Se tabellen under for beskrivelse av alle rettighetstypene

  Rettighet Beskrivelse
  UiO_Bruker Vanlig redigeringstilgang til wikien. Gis typisk til studenter og andre som kun skal redigere og legge til sider.
  UiO_Utvidet_rettighet Utvidede rettigheter. Gis til brukere som skal ha mulighet til å fjerne endringer gjort av andre (rollback) o.l.
  UiO_Leserett Kun for lukkede wikier. Gis til brukere som kun skal lese en lukket wiki, ikke redigere i den.
  bureaucrat Kan tildele andre brukere rettigheter og administrere wikien.
  sysop Superbruker - har alle rettigheter.
  bot Bruker for automatiserte oppgaver. Brukes kun av systemet.

  Legge til flere brukere

  Dersom du har mange brukerkontoer som tar for lang tid å legge til én og én, send en tekstfil med en liste over brukernavn til wiki-support@usit.uio.no. Denne listen kan du f.eks. generere ved å gå i FS og gjøre følgende:

  1. Kjør en (nesten) hvilken som helst rapport med studenter. FS-rapport "FS451.001 Undervisningspåmeldte studenter" er som regel godt egnet. 
  2. Trykk på diskettikonet.
   diskettikon
  3. Velg Flettefil i dialogboksen Lagring av rapportfil, og huk på for brukernavn. Klikk OK til slutt. 
   flettefil - brukernavn - OK
  4. Du får nå opp en ny boks der du skal lagre tekstfilen. Åpne filen og sjekk at den inneholder kun en liste med brukernavn. 
  Publisert 4. aug. 2016 09:52 - Sist endret 3. mars 2021 13:06