Brukerveiledning for Wiki

Du har mulighet til å endre språket som eieren av wikien har satt. Endrer du språket vil det ha innvirkning på menyvalgene i wikien. Det er en personlig innstilling, slik at ingen andre brukere vil bli berørt.

I noen tilfeller kan det være ønskelig å legge en tekst eller en artikkel som allerede er skrevet i Word eller OpenOffice i wikien. Hvis det bare er korte tekstblokker uten formatering er det som regel uproblematisk å klippe og lime. Men i de tilfellene der det er fotnoter og tekstformatering vil dette forsvinne med vanlig klipp og lim. Løsningen er da å bruke en utvidelse (extention) til Word eller OpenOffice som konverterer teksten til wikitext som du kopierer inn i wikien.

For å holde orden på artiklene er det hensiktsmessig å knytte kategorier til de ulike artiklene. Det er en meget god måte å finne igjen artikler på, og et godt sorteringsverktøy.

Å legge inn bilde fungerer foreløpig ikke så smertefritt som vi ønsker, men her er i hvert fall en beskrivelse av hvordan det virker per dags dato. Den første beskrivelsen virker bare på åpne wikier, mens den andre virker både på åpne og lukkede wikier.