Wiki i utdanningen

Wiki er et nettbasert verktøy laget for å kunne samarbeide om skriveoppgaver og er et nyttig verktøy for å kunne samle kollektiv kunnskap innen både undervisning og forskning. Wikien bygges opp som en stor artikkelsamling som knyttes sammen via lenker og kategorier - på samme måte som Wikipedia.

Illustrasjonsgrafikk

Om tjenesten

Wiki er mest kjent fra Wikipedia. En wiki er en brukergenerert artikkelsamling som over tid bygges opp til et stort nettsted. UiOs wikiløsning er godt egnet til forsker- og studentsamarbeid som foregår over tid.

En wiki på UiO kan enten være åpen eller lukket for omverden. Det vil si at du enten kan ha en wiki som alle kan lese eller du kan ha en wiki der du selv bestemmer hvem som skal ha lese- og skriverettighet. Dette bestemmer du selv som eier av wikien. Wikiens styrke er at alle med skriverettighet i utgangspunktet kan redigere samtlige sider i wikien noe som gjør den spesielt godt egnet til samarbeid og prosesskriving.

En wiki passer godt i undervisning der studentene skal samarbeide over tid over et gitt tema. De får både trenging å utrykke seg skriftlig og publisere innhold på nett. Innen forskning er wikien godt egnet til å dele forskningsdata der flere personer er involvert i samme prosjekt.