Bestilling av wiki

UiOs wikitjeneste oppretter kun wikier til samarbeids- og samskrivingsbehov innenfor forskning og undervisning. Du må være ansatt ved UiO for å bestille en wiki. Om formålet ditt faller utenfor undervisning og forskning må du avklare anskaffelsen av wiki med lokal webredaktør.

Publisert 29. juni 2015 10:27