Hvordan sette opp Microsoft Remote Desktop for iOS

USIT anbefaler at du i de fleste tilfeller bruker UiO Programkiosk for å få tilgang til programvare som kjøres på Windows, og dokumenter fra hjemmeområdet ditt. RDP-løsningen fungerer kun mot Windows-maskiner. 

Du trenger en Apple ID for å kunne installere dette Microsoft Remote Desktop fra AppStore. Denne veiledningen viser hvordan du kan bruke dette programmet mot Windows-datamaskiner og servere på UiOs Windows tjenere.

Hvorfor anbefaler USIT Microsoft Remote Desktop i stedet for en av de mange andre RDP-klientene i App Store? Denne klienten er gratis, og har støtte for nyere sikkerhetsmekanismer og Remote FX. Det siste gir bedre muligheter for å strømme multimediafiler (audio og video) på en bedre måte enn tidligere.

Hvordan bruke UiOs kiosktjeneste fra en iPad

Klikk på pluss-knappen og velg at du vil sette opp Eksterne ressurser. Skriv følgende inn adressen https://kiosk.uio.no/rdweb/feed/webfeed.aspx i feltet og skriv inn ditt brukernavn på formen brukernavn:

Koble opp UiO-kiosk som Ekstern ressurs

Fra UiO Programkiosk vil du nå få de programmene som du har tilgang til som RemoteApps.

Microsoft Eksternt skrivebord - kontormaskin og UiO Programkiosk

RemoteApps lar deg på en enkel på måte få tilgang til administrative systemer på UiO, som f. eks. HR-portalen:

HR-portalen startet fra UiO-programkiosk på en iPad

 

Hvordan koble iPad/iPhone til en Windows-maskin med RDP

Klikk på pluss-knappen. Vinduet Opprett tilkobling kommer opp:

Koble til din kontormaskin

Skriv inn navnet på din kontormaskin på formen datamaskin.uio.no i feltet for PC-navn. Du kan også koble deg til Windows-servere, som f. eks. win.uio.no.

Ditt Brukernavn skrives på formen uio\brukernavn. Du kan evt. også skrive inn ditt passord.

Gateway

Av sikkerhetsårsaker må du legge til en gateway. Gå inn i Innstillinger.

Gå inn i innstillinger.

Velg Gateway.

Velg gateway.

Og klikk på Legg til Ekstern skrivebord-gateway. Fyll inn adressen rds-portal.uio.no.

Skriv inn adressen og trykk lagre.

Avslutt

Trykk Lagre.

Publisert 3. feb. 2017 15:28 - Sist endret 26. sep. 2019 21:14