English version of this page

Remote Desktop fra Linux

Remote Desktop fra Linux er ikke lenger en tjeneste som tilbys ved UiO. Dette på grunn av sikkerhetsutfordringer og utfordringer med at tredjepartsprogramvare ikke oppdateres. Trenger du tilgang til f.eks. kontormaskinen din, bruker du win.uio.no eller UiO Programkiosk.

RDP med FreeRDP (ikke lenger en tjeneste ved UiO)


ADVARSEL:

Remote Desktop fra Linux er ikke lenger en tjeneste som tilbys ved UiO. Dette på grunn av sikkerhetsutfordringer og utfordringer med at tredjepartsprogramvare ikke oppdateres. Trenger du tilgang til f.eks. kontormaskinen din, bruker du win.uio.no eller UiO Programkiosk.


Installer FreeRDP

FreeRDP er en gratis og åpen implementasjon av RDP-protkollen. Installer den på maskinen din på vanlig måte. For Ubuntu

$ sudo apt-get install freerdp-x11

For Fedora eller RedHat

$ sudo yum install freerdp

Koble til

Man må gå via en portal for å få kontakt med maskinen man vil kontakte. Dette er rds-portal.uio.no og man bruker sitt vanlige brukernavn. Man blir spurt om passord to ganger; en gang for portalen og en gang for serveren man skal inn på (her: win.uio.no).

Noen Linux-distribusjoner har nyere versjoner av Freerdp i pakkehåndtereren sin. I versjon 1.0.2 kan du koble til med

$ xfreerdp -u brukernavn -g rds-portal.uio.no win.uio.no

For nyere versjoner må du bruke følgende (/gt:rpc er der for å bruke riktig autentisering mot rds-portal.uio.no)

$ xfreerdp /u:brukernavn /g:rds-portal.uio.no /v:win.uio.no /gt:rpc
Publisert 28. mai 2015 11:17 - Sist endret 9. mai 2022 12:37