English version of this page

Remote Desktop fra Linux

Enkleste måte å få tilgang til f.eks. kontormaskinen din, er å bruke win.uio.no eller UiO Programkiosk.

RDP med FreeRDP 

 

Installer FreeRDP

FreeRDP er en gratis og åpen implementasjon av RDP-protkollen. Installer den på maskinen din på vanlig måte. For Ubuntu

$ sudo apt-get install freerdp-x11

For Fedora eller RedHat

$ sudo yum install freerdp

Koble til

All RDP må gå igjennom gatewayen rds-portal.uio.no, og du bruker ditt vanlige brukernavn. Du blir spurt om passord to ganger; en gang for portalen og en gang for serveren du skal inn på (her: win.uio.no).

Noen Linux-distribusjoner har nyere versjoner av Freerdp i pakkehåndtereren sin. I versjon 1.0.2 kan du koble til med

$ xfreerdp -u brukernavn -g rds-portal.uio.no win.uio.no

For nyere versjoner må du bruke følgende (/gt:rpc er der for å bruke riktig autentisering mot rds-portal.uio.no)

$ xfreerdp /u:brukernavn /g:rds-portal.uio.no /v:win.uio.no /gt:rpc
Publisert 28. mai 2015 11:17 - Sist endret 6. sep. 2022 08:55