English version of this page

Remote Desktop fra Linux

Advarsel

På grunn av manglende funksjonalitet for rd-gateway i stabile versjoner av FreeRDP må du gå gjennom en større maskin som

win.uio.no
for å komme deg til f.eks. kontormaskinen din.

 

Installer FreeRDP

FreeRDP er en gratis og åpen implementasjon av RDP-protkollen. Installer den på maskinen din på vanlig måte. For Ubuntu

$ sudo apt-get install freerdp-x11

For Fedora eller RedHat

$ sudo yum install freerdp

Koble til

Noen Linux-distribusjoner har nyere versjoner av Freerdp i pakkehåndtereren sin. I versjon 1.0.2 kan du koble til med

$ xfreerdp -u brukernavn win.uio.no

For nyere versjoner må du bruke

$ xfreerdp /u:brukernavn win.uio.no
Emneord: xfreerdp, rdp, linux, fedora, redhat, freerdp
Publisert 28. mai 2015 11:17 - Sist endret 7. feb. 2020 16:43