English version of this page

VPN – Virtual Private Network

Om du skal jobbe hjemmefra i forbindelse med koronavirus-situasjonen, anbefaler vi at du bruker Remote Desktop og UiOs programkiosk. VPN brukes kun i særlige tilfeller. 

Har du en Windows 10 PC i driftsopplegget til UiO, trenger du ikke å tenke på å innstallere en egen VPN-agent for å få tilgang til de vanligste tjenestene som er sperret utenfor UiO. Disse maskinene har tjenesten «Direct Access» innebygget, som ivaretar den funksjonen.

Hjemmekontor

Trenger du tips til hvordan du kommer i gang med å jobbe hemmefra?

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp, men er usikker på hvem du skal kontakte?