English version of this page

VPN – Virtual Private Network [Under utfasing]

Om du skal jobbe hjemmefra eller fra et annet sted utenfor UiO, anbefaler vi ikke VPN, men at du bruker Remote Desktop og UiOs programkiosk. VPN på UiO fases ut og skal ikke tas i bruk av nye brukere.. 

Har du en Windows 10 PC i driftsopplegget til UiO, trenger du ikke å tenke på å innstallere en egen VPN-agent for å få tilgang til de vanligste tjenestene som er sperret utenfor UiO. Disse maskinene har tjenesten «Direct Access» innebygget, som ivaretar den funksjonen.

Hjemmekontor

Trenger du tips til hvordan du kommer i gang med å jobbe hemmefra?

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp, men er usikker på hvem du skal kontakte?