Konfigurering av VPN på iPad og iPhone

Koble en iPhone eller iPad til UiO-nettet på en måte som gir deg tilgang til bibliotek-tjenester og tidsskrifter direkte fra din iOS-enhet. 

For å koble deg til UiO med din iOS-enhet over VPN, går du til Settings → General → VPN

Start med å velge Add VPN Configuration:

Velg Add VPN Configuration...

Du får deretter velge mellom flere typer forskjellige VPN-teknologier. Velg IPSec:

I feltet for Despriction skriver du VPN mot UiO. I Server-feltet skrives navnet til tjeneren som kjører VPN-tjenesten ved UiO, vpn.uio.no.

Ditt UiO-brukernavn skal skrives inn i feltet Account og i feltet Password bes du om å ikke skrive inn ditt UiO-passord. Valget Ask Every Time øker sikkerheten for at dine data ikke skal komme på avveie. 

I de to siste feltene oppgis Group Name til å være uio og merkelapp som Secret. Avslutt med å trykke på Save for å lagre oppsettet.

VPN-forbindelsen startes ved at du klikker på feltet VPN mot UiO under VPN CONFIGURATIONS og du vil deretter bli bedt om å oppgi ditt UiO-passord:

Koble opp VPN mot UiO og skrive inn ditt brukernavn og passord

Når VPN-forbindelsen mot UiO er etablert vil du se at statusen er Connected og at det er en avhukning foran den forbindelsen som brukes (i dette tilfellet VPN mot UiO):

 

Tilkoblet UiO med VPN

Du kobler ned VPN-forbindelsen igjen ved å trykke på bryteren bak Connected.

Publisert 15. okt. 2013 22:12 - Sist endret 22. aug. 2019 13:12