VPN mot UiO med Linux (Ubuntu 14.04 LTS)

I denne veiledningen tar vi for oss hvordan man kan sette opp VPN-forbindelse i Ubuntu både manuelt og med automatisk oppsett. Oppsettet skal fungere tilsvarende i andre varianter av Linux. 

Får du problemer, kan du lese om hvilke andre muligheter du har til å få tak i filer og koble til maskiner på UiO-nettet

vpn.uio.no er under oppgradering og vil bli erstattet med en løsning som har bredere støtte for forskjellige versjoner av Ubuntu.

 

1. Installere VPNC

NetworkManager er et prosjekt som forsøker å forenkle nettverksløsningene for Linux for både desktop- og laptopbrukere. En del av NetworkManager er VPNC, som er en VPN-klient som lager en IPSec-kobling. Det er dette UiO bruker, og man må derfor installere følgende pakke (krever administratortilgang):

sudo apt-get install network-manager-vpnc vpnc

eventuelt kan man bruke Ubuntu Software Center og søke på "vpnc" og installere "Network management framework (VPNC plugin core)":

2. Automatisk oppsett

For å bruke det automatiske oppsettet må konfigurasjonsfilen lastes ned:

Klikk her for å laste ned uio.pcf

 

Deretter må følgende steg gjennomføres:

 

2.1 Koble til internett (eduroam, uio eller conferences)

 

2.2 Trykk på "Configure VPN"

 

2.3 Trykk på "Add"

 

2.4 Velg "Import a saved VPN configuration" i nedtrekksmenyen og trykk på "Create"

 

2.5 Finn konfigurasjonsfilen du lastet ned og trykk på "Open"

 

2.6 Det vil nå dukke opp et vindu hvor alt er konfigurert ferdig, skriv inn brukernavn og trykk "Save"

 

2.7 VPN-koblingen er nå lagret og har dukket opp i VPN-connections-fanen, trykk på "VPN forbindelse til UiO"

 

2.8 Du vil nå bli spurt om UiO-passordet ditt, skriv det inn

 

2.9 Når koblingen er vellykket vil det komme en popup som bekrefter

3. Manuelt oppsett

Hvis den overnevnte metoden ikke fungerte eller du vil sette opp koblingen automatisk, skjer det på følgende måte:

 

3.1 Kopier default.conf til en ny fil myvpn.conf

Konfigurasjonsfilene for NetworkManager lagres i /etc/vpnc/, som er på et område av din Ubuntu-installasjon som er root-passord beskyttet. Det betyr at all konfigureringen må skje gjennom Terminal med sudo-kommandoen (krever administratortilgang).

sudo cp /etc/vpnc/default.conf /etc/vpnc/myvpn.conf

 

3.2 Åpne myvpn.conf i et tekstprogram

Det neste vi skal gjøre er å skrive inn de dataene som er nødvendige for å opprette en VPN-forbindelse mot UiO. Dette gjøres enklest med programmet gedit:

sudo gedit /etc/vpnc/myvpn.conf

 

3.3 Erstatt tekst

I filen myvpn.conf står følgende fra før av:

#IPSec gateway <host>
#IPSec ID <group username>
#IPSec secret <group password>
#IKE Authmode hybrid
#Xauth username <username>
#Xauth password <password>

Vi vil erstatte teksten med følgende (samme som på bildet):

IPSec gateway vpn.uio.no
IPSec ID uio
IPSec secret merkelapp
#IKE Authmode hybrid
Xauth username brukernavn 
#Xauth password <password>

Ved å ikke skrive inn passordet øker vi sikkerheten slik at man blir spurt om passord hver gang.

 

3.4 Koble til

For å koble til skriver du:

sudo vpnc-connect /etc/vpnc/myvpn.conf

For å lukke VPN-forbindelsen:

sudo vpnc-disconnect

 

Problemer?

 

Publisert 21. mai 2010 12:20 - Sist endret 25. mars 2019 14:15